O Z N A M   O   K A M E R O V O M   S Y S T É M E

V rekacii na širenie dezinformácii o umiestnení kamerového systému mimo verejného priestranstva v našej budove Dom Zdravia Juh, so sídlom M.R.Štefánika 2673, Vranov nad Topľou, Vás informujeme, že objekt pozostáva z 3 monitorovacích interiérových kamier umiestnených v priestoroch čakárne a 4 exteriérových kamier umiestnených po obvode budovy. Priestor prístupný verejnosti sa monitoruje len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti a ochranu majetku a zdravia nájomníkov a užívateľov v budove Dom Zdravia Juh. Tento priestor je zreteľne označený ako MONITOROVANÝ. Vyhotovený záznam sa používa len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch. Ostatné priestory - ambulancie, sociálne zariadenia, verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta a štátu (chodníky, cesty) nepodliehajú monitorovaniu kamerovým systémom. Ak záznam vyhotovený kamerovým systémom nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, likviduje sa najneskôr v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vykonaný.

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľom kamerového a monitorovacieho informačného systému je JAMIPA, s.r.o., sídlo M.R.Štefánika 2673, 09301 vranov nad Topľou, IČO: 36491926, telefón: +421948 948 170, e-mail: jamipasro@gmail.com (prevádzkovateľ).

Kontaktné údaje zodpovednej osobyMUDr.Patrik Jakubek, e-mail: jamipasro@gmail.com

 

Vážení návštevníci našich stránok,

prostredníctvom našej webovej prezentácie Vám chceme poskytnúť dostatok informácií pre Váš kontakt s nami alebo Vaše prípadné ambulantné vyšetrenie. V súlade so svojím predmetom činnosti poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť cca 75 000 obyvateľov - okres Vranov nad Topľou. V rámci slobodnej voľby lekára je naše pracovisko otvorené aj pre pacientov z iných regiónov, ktorí túto možnosť využívajú. Naše zariadenie nájdete v Areáli Zdravia Juh na ulici M.R.Štefánika 2673/212A, oproti Vranovskej nemocnici, n.o. (za Lekárňou JUH).

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ako sa objednať na vyšetrenie?

  • - Telefonicky po 13:00 hod. každý pracovný deň na číslach:

          0948 948 171    angiologická ambulancia

          0948 948 172    interná a endokrinologická ambulancia

  • - Osobne na ambulancii od 14.00 do 15.00 hod. denne
  • - Vyplnením formulára OBJEDNANIE na vyšetrenie (viď nižšie)
  • - K MUDr. P.Jakubekovi    email       jakubek@domzdraviajuh.sk
  • - K MUDr. M.Jakubekovej email  jakubekova@domzdraviajuh.sk

Na vyšetrenie si prineste:

  •     odporúčanie od lekára (výmenný lístok)
  •     preukaz poistenca ZP
  •     zdravotnú dokumentáciu (zoznam užívaných liekov)
  •     hygienické vreckovky/obrúsky pre Vašu potrebu

 

OBJEDNANIE na vyšetrenie

Zvoľte z nasledujúcich možností:

Diskusné fórum

Dátum: 14.01.2019

Vložil: Ing. Jarmila Gaálová

Titulok: Termín na vyšetrenie - žiadosť

Prajem pekný deň,
cez Váš formulár som sa objednávala na vyšetrenie už v mesiaci november 2018. Do dnešného dňa t.j. 14.1.2019 som neobdržala na e-mail, alebo telefonicky termín vyšetrenia.
Inač sa na uvedené mobilné číslo 0948948172 nemôžem dovolať.

Dátum: 17.01.2019

Vložil: Dr.Jakubek

Titulok: Re:Termín na vyšetrenie - žiadosť

áno, našiel som Vašu objednávku z 20.11.2018, bola preposlaná k sestre, aby Vás kontaktovala. Pravdepodobne sme sa s Vami nemohli spojiť. Informáciu som odovzdal zdravotnej sestre, ktorá sa s Vami spojí...

Dátum: 28.11.2018

Vložil: Stahorská Mária

Titulok: termín

potrebujem termín, nemôžem sa dovolať

Dátum: 30.11.2018

Vložil: Dr.Jakubek

Titulok: Re:termín

Použije nižšie uvedený dotazník, objednávku mailom.

Dátum: 20.11.2018

Vložil: Jozef Pohlod

Titulok: termin

Potrebujem termin na kontrolu lebo sa nemozem dovolat dakujem

1 | 2 >>

Pridať nový príspevok

Naši partneri

 

Adresa pracoviska:

Dom Zdravia Juh

M.R.Štefánika 2673/212A

093 01 VRANOV NAD TOPĽOU

Počet návštev

TOPlist

Kontaktujte nás