ANGIOLOGICKÁ AMBULANCIA           Telef.kontakt: 0948 948 171

Lekár:  MUDr. Michala TOBÁKOŠ (Pondelok - Streda)

            MUDr. Patrik JAKUBEK (Štvrtok)

Sestra: Mária Zubková

 

Pondelok: 7.00-9.00   odbery 8.00-17.00   ambulantná činnosť MUDr. Tobákoš
Utorok: 7.00-9.00   odbery 8.00-14.00   ambulantná činnosť MUDr. Tobákoš
Streda: 7.00-9.00   odbery 8.00-14.00   ambulantná činnosť MUDr. Tobákoš
Štvrtok: 7.00-9.00   odbery 8.00-14.00   ambulantná činnosť MUDr. Jakubek
Piatok: 7.00-9.00   odbery 8.00-14.00   ambulantná činnosť  

 

ZMLUVNÉ ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE: Dôvera+ (24), VšZP (25), Union ZP (27)

Ako sa objednať na vyšetrenie?

 • Telefonicky po 13:00 hod. každý pracovný deň na čísle:      0948 948 171

        Osobne na ambulancii od 14.00 do 15.00 hod. denne

        Vyplnením formulára OBJEDNANIE na vyšetrenie (na úvodnej strane)

        K MUDr. Tobákoš email  michalatusikova@yahoo.com

 • Na vyšetrenie si prineste:

  •   - odporúčanie od lekára (výmenný lístok)
  •   - preukaz poistenca ZP
  •   - zdravotnú dokumentáciu (zoznam užívaných liekov)
  •   - hygienické vreckovky/obrúsky pre Vašu potrebu

Angiologická ambulancia

Ambulancia poskytuje kompletnú diagnostickú, liečebnú starostlivosť a edukáciu pacientov s ochorením artériového, venózneho a lymfatického systému. Využíva modernú diagnostickú techniku vrátane ultrazvukového vyšetrenia ciev s farebným mapovaním, čo okrem iného umožňuje včasnú diagnostiku a liečbu arteriosklerotických zmien na cievnom riečisku. Zameriava sa aj na prevenciu a liečbu kŕčových žíl (varixov) zápalov žíl a trombózy, diagnostiku poškodenia lymfatického systému.

 

V rámci činnosti angiologickej ambulancie sú realizované:

 • komplexné klinické angiologické vyšetrenie
 • makroskleroterapia - odstranovanie krcových žíl penou bez nutnosti operácie a celkovej anestézy, trvanie výkonu cca 30-45 min.
 • mikroskleroterapia - odstranovanie drobných žíl (metličiek) na nohách
 • USG vyšetrenie žilového riečiska  dolných končatín (vhodné pri podozrení na žilovú trombózu, kŕčových žilách, vredoch predkolenia, opuchoch dolných končatín), vyšetrenie žíl horných končatín vrátane hlavných žilových kmeňov krku a trupu
 • USG vyšetrenie artériového riečiska dolných končatín slúži k diagnostike zúžení či uzáverov tepien dolných končatín (vhodné u pacientov diabetikov, fajčiarov, u pacientov s bolesťami dolných končatín vznikajúcich pri chodzi)
 • USG vyšetrenie brušnej tepny slúži k diagnostike aneuryziem abd.aorty (vhodné u pacientov fajčiarov nad 60 rokov)
 • USG vyšetrenie obličkových tepien (vhodné u pacientov s dlhodobo zle stabilizovaným krvným tlakom)
 • USG vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev (prevencia cievnej mozgovej príhody, stavy po cievnej mozgovej príhode)
 • USG vyšetrenie dialyzovaných pacientov s AV fistulami resp. zhodnotenie arteriového a venozneho riečiska horných končatín pred našitím AV fistuly

 

V prípade nutnosti doplnenia ďalších vyšetrení k spresneniu diagnózy je pacient lekárom poučený a následne objednaný na dalšie diagnostické vyšetrenia, ako je DSA ( digitálna subtrakčná angiografia) vyšetrenie, MR, CT angiografiu. Po stanovení  diagnózy je pacient lekárom oboznámený so svojím ochorením, poučený o možnostiach liečby ako aj prevencie vzniku komplikácií a v prípade potreby konzultovaný na vyššom pracovisku (mailom resp. telefonicky).