CHOLESTEROL

Čo je cholesterol

 

V ľudskom tele cholesterol spolu s triacylglycerolmi (TAG) patrí k najdôležitejším lipidom. Lipidy sú látky nerozpustné vo vode a tvoria nevyhnutnú súčasť prijímanej potravy. TAG sa v tele ľahko ukladajú. Využívajú sa najmä ako zdroj energie a plnia aj ďalšie dôležité funkcie. Zvýšené hladiny lipidov vystavujú organizmus rizikám a často vedú k mnohým závažným ochoreniam.

 

 

TAG, ktorých hladina má tiež dôležitú úlohu, telo využíva ako zdroj energie. Väčšina sa nachádza v tukových vrstvách pod kožou a okolo životne dôležitých orgánov, ktoré takto chráni. Zvýšené hladiny triacylglycerolov zvyšujú riziko srdcovo-cievnych ochorení.

Cholesterol, ktorý sa nachádza v každej bunke tela, je pre naše telo potrebný, pretože plní niekoľko dôležitých funkcií – je základným stavebným prvkom bunkových membrán a iných tkanív, tvoria sa z neho niektoré hormóny, vitamín D a žlčové kyseliny, je dôležitý pre zdravé fungovanie pečene. Väčšia časť cholesterolu sa tvorí v pečeni, len malú časť telo prijíma potravou. Do krvi sa dostáva dvomi cestami – priamo z pečene, kde sa tvorí asi 70 percent cholesterolu, a zvyšok z tráviaceho traktu. Z tráviaceho traktu sa do krvi vstrebáva asi polovica, a to zo spomínanej živočíšnej potravy a z ďalších zdrojov, druhá polovica je v žlči pri trávení vylúčená stolicou (jediná cesta, ako sa organizmus zbavuje cholesterolu). Cholesterol je krvou distribuovaný k jednotlivým bunkám v tele, ktoré ho potrebujú na vyššie uvedené procesy.

Poznáme dva typy cholesterolu – jeden typ sa nachádza v ľudskom tele, druhý v potrave živočíšneho pôvodu (napríklad tuky, mäso, mlieko, vajíčka).

“Dobrý” a “zlý” cholesterol

Dva významné lipoproteíny, častice, ktoré transportujú cholesterol v krvi, sa odborne nazývajú LDL a HDL. Cholesterol, ktorý tieto lipoproteíny prenáša, poznáme pod názvom “zlý” a “dobrý” cholesterol. Prečo je to tak?LDL je skratka pre anglický výraz “low density lipoprotein” a v preklade znamená lipoproteín s nízkou hustotou. LDL častice majú za úlohu transportovať cholesterol do tkanív a takto ich zásobovať. Nadmerné hladiny týchto častíc v krvi spôsobujú ukladanie cholesterolu v cievnych stenách, čo často vedie k rozvoju aterosklerózy. Práve preto sa cholesterol prenášaný LDL časticami nazýva aj “zlým cholesterolom”. Jeho hladina v krvi by mala byť čo najnižšia.

HDL je skratka pre anglický názov “high density lipoprotein” a znamená lipoproteín s vysokou hustotou. Môžeme povedať, že HDL častice plnia opačnú funkciu – transportujú nadbytočný cholesterol z tkanív do pečene, kde sa vylučuje do žlče a premieňa na žlčové kyseliny potrebné pri trávení tukov. Preto sa cholesterol prenášaný HDL časticami nazýva aj “dobrý cholesterol”. Čím je jeho hladina vyššia, tým lepšie pre náš organizmus.

Vysoký cholesterol a jeho vplyv na organizmus

Zvýšené hladiny cholesterolu v krvi znamenajú pre nás zvýšené riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Týka sa to najmä LDL cholesterolu, teda “zlého cholesterolu”.

V prípade, že sa LDL častice nachádzajú v krvi v nadmernom množstve dlhšiu dobu, dochádza k ich postupnému prenikaniu do cievnych stien. Tu sa hromadí cholesterol, ktorý prenášajú. V stene cievy sa začínajú vytvárať pláty a takto sa cieva postupne zužuje. Tomuto javu hovoríme kôrnatenie stien tepien (odborne ateroskleróza). V zúženej cieve krv prúdi pomalšie a srdce je pri zásobovaní tela potrebnými živinami namáhané oveľa viac. Hrozí riziko vysokého krvného tlaku. Takisto sa znižuje prívod krvi do životne dôležitých orgánov, akými sú mozog a srdce, čo môže spôsobiť závažné ochorenia, napríklad ischemickú chorobu srdca. Môže dôjsť aj k prasknutiu steny cievy, čím sa v cieve vytvorí krvná zrazenina, ktorá čiastočne alebo úplne zabráni prúdeniu krvi, čo môže zapríčiniť srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu.

 

 

Zvýšená hladina cholesterolu je síce hlavným rizikovým faktorom pri vzniku srdcovo-cievnych ochorení, ale existujú aj ďalšie významné faktory, akými sú napr. nadváha, fajčenie, nedostatok pohybu a ďalšie.

Čo spôsobuje zvýšenie cholesterolu v krvi

Práve dnešný moderný životný štýl výrazne podporuje vznik zvýšenej hladiny cholesterolu. Ide predovšetkým o nezdravé stravovanie, nedostatok pohybu, fajčenie, ako aj ďalšie faktory. Okrem toho má veľký vplyv aj životné prostredie, psychika, ale aj úroveň poznania a dodržiavania určitých zdraviu osožných, prípadne škodlivých návykov. Záleží však aj na faktoroch, ktoré ovplyvniť nevieme, akými sú genetická predispozícia, vek či pohlavie. Ak máte podozrenie, že váš cholesterol by mohol byť zvýšený na základe vyššie uvedených rizikových faktorov, neotáľajte,navštívte svojho lekára a nechajte si zistiť jeho hladinu

Kontrolujme si svoj cholesterol

Lekári odporúčajú, aby si každý, kto má 20 a viac rokov, nechal stanoviť cholesterol aspoň raz za 5 rokov. Ide ojednoduché vyšetrenie, pri ktorom vám odoberú malú vzorku krvi obyčajne z prsta. Pri zisťovaní hladiny cholesterolu sa určujú hladiny HDL a LDL cholesterolu, hladina triglyceridov a celkový cholesterol. Zjednodušene povedané, hladiny HDL by mali byť čo najvyššie, kým hladiny LDL a triacylglyceridov zase čo najnižšie.

Ideálny stav cholesterolu v krvi dospelého človeka:
celkový cholesterol do 5,0 mmol/l
LDL (zlý cholesterol) maximálne do 3,0 mmol/l
HDL (dobrý cholesterol) najmenej 1 mmol/l u mužov a 1,2 mmol/l u žien
triacylglyceridy do 1,7 mmol/l

 

Pre pacientov s klinicky diagnostikovaným kardiovaskulárnym ochorením a pre diabetikov sú cieľové hodnoty ešte nižšie:

celkový cholesterol nižší ako 4,5 mmol/l
LDL (zlý cholesterol) nižší ako 2,5 mmol/l

 

V prípade, že máte hladinu cholesterolu vyššiu ako normálnu, konzultujte to so svojím lekárom. Zvýšené hladiny cholesterolu je možné riešiť úpravou stravovania, pohybom, prípadne vhodne vybranou liečbou.

 

 

Zdroj: https://www.cholesterol.sk/cholesterol-v-kocke.php