FAJČENIE

Už dlhé roky je dobre známa súvislosť medzi fajčením cigariet a cigár a rakovinou pľúc či inými pľúcnymi ochoreniami. Väčšina ľudí si spája fajčenie s dýchacími ťažkosťami. Ale to nie je celý problém. Fajčenie je tiež hlavnou príčinou srdcovocievnych ochorení a mozgovej porážky.

 

Fajčenie predstavuje vysoké ekonomické straty súvisiace s výdavkami na liečbu chorôb zapríčinených fajčením. Do toho patria výdavky na fajčenie počas tehotenstva, straty v pracovnom procese, straty spôsobené predčasnými úmrtiami a odchodmi do invalidného dôchodku a napokon straty, ktoré spôsobia požiare zavinené fajčiarmi.

Následky fajčenia nepostihujú len samotných fajčiarov. Fajčenie z druhej ruky alebo inak nazývané aj pasívne fajčenie či environmentálne fajčenie je pre nefajčiarov a najmä deti vážna zdravotná hrozba. Aj pri pasívnom fajčení je človek vystavený škodlivému vplyvu viac než 4 000 chemikálií a najmenej 40 známych chemických agensov spôsobujúcich rakovinu. U nefajčiarov s vysokým krvným tlakom alebo vysokým obsahom cholesterolu v krvi, ktorí sú vystavení pasívnemu fajčeniu, je vyššie riziko rozvinutia srdcových ochorení. Pasívne fajčenie spôsobuje desaťkrát viac úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia, ako je počet úmrtí na následky rakoviny. Štúdie dokazujú, žeriziko úmrtí na následky kardiovaskulárnych ochorení je približne 30-krát vyššie u ľudí, ktorí sú vystavení pasívnemu fajčeniu.

Fajčenie z druhej ruky vyvoláva aj iné choroby. Deti fajčiarov trpia oveľa častejšie infekciami dýchacích ciest ako deti nefajčiarov. Deti žien – nefajčiarok vystavených dymu z cigariet majú nižšiu pôrodnú váhu.

Fajčenie, alebo sprostredkované inhalovanie veľkého množstva cigaretového dymu niekedy dočasne ovplyvnia činnosť srdca a obehového systému. Nikotín v dyme dočasne zvyšuje tlak krvi, zrýchľuje srdcovú činnosť, ovplyvňuje množstvo krvi prečerpávanej srdcom a prietok krvi cez srdcové artérie. To tiež spôsobuje zúženie tepien v dolných aj horných končatín.

Fajčenie zvyšuje riziko rozvoja kardiovaskulárnych ochorení u ľudí s vysokým krvným tlakom.

Nikotín nie je jedinou negatívnou zložkou cigaretového dymu. Kysličník uhoľnatý sa dostáva do krvi, znižuje v nej obsah kyslíka, ktorý potrebuje na svoju činnosť srdce a ostatné časti ľudského tela. Fajčenie tabaku urýchľuje a podporuje tvorbu krvných zrazenín. Tieto vplyvy poškodzujú ľudský kardiovaskulárny systém.

Fajčenie a kôrnatenie ciev

Keď sa tukové nánosy usadzujú na vnútorných stenách ciev, zužujú sa a strácajú svoju pružnosť. Keď sa to stane, srdce musí pracovať ťažšie aby pretlačilo krv cez zúžené cievy. Upchané cievy sú najčastejšou príčinou srdcového infarktu a mozgovej porážky. Kôrnatením srdcových artérií a aorty (hlavnej tepny vedúcej zo srdca) trpia oveľa častejšie fajčiari ako nefajčiari. A následky u fajčiarov bývajú oveľa vážnejšie.

Fajčenie a cholesterol

Fajčenie zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. Vysoký krvný cholesterol súvisí s fajčením a výrazne posilňuje riziká kardiovaskulárnych chorôb. Fajčiari majú aj veľmi často nižšiu hladinu HDL – tzv. “dobrého” cholesterolu.

Oficiálny plagát Svetovej zdravotníckej organizácie

   

 

Fajčenie a choroby periférneho obehového systému

Ochorenie periférneho vaskulárneho systému je vlastne zúženie krvných ciev rozvádzajúcich krv do dolných a horných končatín. Najväčším rizikovým faktorom tohto ochorenia je práve fajčenie. V skutočnosti trpia týmto ochorením fajčiari oveľa častejšie a choroba má u nich oveľa horší priebeh, než u nefajčiarov. Je to nebezpečné najmä preto, že ak krvná zrazenina zablokuje zúženú cievu, výsledok môže byť poškodenie funkčnosti, alebo jej úplná strata (ochrnutie) ruky alebo nohy. Väčšina ľudí, u ktorých sa táto choroba rozvinula a neskôr viedla k zablokovaniu končatiny, sú fajčiari.

Dobrá správa je, že tí ľudia, ktorí prestanú fajčiť, môžu neraz znížiť závažnosť ochorenia periférneho obehového systému. A keď už je potrebná operácia, oveľa úspešnejšia býva u tých ľudí, ktorí prestali fajčiť. Diabetes je ďalšie veľké riziko pre periférny obehový systém. Diabetici, ktorí fajčia, ešte viac zvyšujú riziko ochorenia periférneho obehového systému.

Fajčenie a infarkt

Fajčenie tabaku, vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu v krvi, obezita, diabetes a telesná nečinnosť sú hlavnými rizikovými faktormi pre vznik infarktu – no možno to ovplyvniť. Ľudia, ktorí už majú vysoký krvný tlak, vysokú hladinu cholesterolu v krvi (alebo oboje), a ktorí navyše aj fajčia, výrazne zvyšujú svoje nebezpečenstvo vzniku srdcového infarktu. Ľudia, ktorí vyfajčia balíček cigariet denne sú dvojnásobne ohrození infarktom ako ľudia, ktorí nikdy nefajčili. Fajčiari, ktorí dostali infarkt, majú nižšie šance prežiť ako nefajčiari. A ľudia, ktorí ani po infarkte neprestali fajčiť, zvyšujú svoje šance, že ich druhý srdcový infarkt bude ich posledný.

Fajčenie a bolesť v hrudníku

Angína pektoris (bolesť v hrudníku) sa objavuje, keď srdcový sval nedostáva počas námahy dosť kyslíka. Fajčenie znižuje množstvo kyslíka, ktoré srdce potrebuje na svoju činnosť. To vyvolá situáciu, keď srdce bije rýchlejšie, čo si zase vyžaduje viac kyslíka. Takto – keď fajčiari sa s angínou pektoris namáhajú, pocítia príznaky angíny pektorisoveľa skôr ako za normálnych okolností. Často to znamená, že musia obmedziť svoje aktivity v oveľa väčšej miere, ako ostatní ľudia.

Fajčenie a mozgová mŕtvica

Niektoré rozsiahle štúdie poukazujú na súvislosť medzi fajčením cigariet a rôznymi druhmi mŕtvice. Vo Framingham Heart Study sa uvádza, že výskyt mozgovej príhody u mužských fajčiarov je o 40 % a u žien-fajčiarok o 60 % vyšší, ako u nefajčiarov. Dva roky potom, ako zanechajú fajčenie, je riziko mozgovej porážky u takýchto ľudí rovnaké, ako u nefajčiarov.

Cigarety s nízkym obsahom dechtu a nikotínu

Neexistujú bezpečné cigarety. Vedci nezaznamenali, že by fajčenie cigariet s nízkym obsahom dechtov a s nízkym obsahom nikotínu znižovalo ohrozenie chorobami koronárneho srdcovocievneho systému. Veľa fajčiarov, ktorí nahradili normálne cigarety za tie s nízkym obsahom dechtov alebo nikotínu fajčia viac cigariet a dym vdychujú hlbšie, aby si vynahradili zredukovaný obsah nikotínu. To môže spôsobovať nové problémy, pretože decht a nikotín nie sú jediné škodlivé substancie v tabakovom dyme. Hlbšou inhaláciou dostávajú fajčiari do tela iné škodlivé látky a tak zvyšujú svoje zdravotné riziká.

Prečo by ste mali okamžite prestať fajčiť?

Ten, kto neprestane fajčiť, si v priemere skracuje život o 13 až 15 rokov. Nezáleží na tom, koľko cigariet denne fajčíte, ani koľko rokov fajčíte – keď s tým prestanete, ohrozenie srdcovými ochoreniami sa začne znižovať. Rok po tom, čo ste sa fajčenia vzdali, sa vaše riziko úmrtia na následky srdcových ochorení zníži o polovicu.

Preto je dôležité prestať s fajčením prv, ako sa objavia príznaky srdcových ochorení. Keď sa u vás už nejaké zdravotné problémy prejavili, dokonca aj vtedy, keď ste prestali fajčiť, sa v ohrození úmrtím na srdcové ochorenia dostanete na úroveň nefajčiarov až po 15 rokoch. Neváhajte preto prestať s fajčením prv, ako sa u vás objavia príznaky srdcových chorôb. Vzdajte sa ho kým máte náskok. Prestaňte fajčiť hneď!

Ak potrebujete pri odvykaní od fajčenia pomoc, zdôverte sa s týmto problémom svojmu ošetrujúcemu lekárovi. Existuje veľa spôsobov, ktoré vám môžu pomôcť. Na trhu sú napríklad lieky nahrádzajúce nikotín vo forme žuvačiek, náplastí, sprejov a inhalátorov, ktoré vám váš lekár môže odporúčať. Aj ďalšie liečivá, napríklad bupropion hydrochlorid, ktorý sa často predpisuje proti depresiám, vám môže pomôcť pri odvykaní od fajčenia. Od januára tohto roku je už aj na Slovensku dotupný nový liek vareniklín, ktorý má doposiaľ najvyššiu účinnosť v odvykaní od odfajčenia. Pôsobí tak, že fajčiar, ktorý ho užíva netúži po cigarete – nemá potrebu fajčiť a zároveň znižuje výskyt abstinenčných príznakov. Tento liek Vám predpíše, ktorýkoľvek lekár. Preto zapojte do boja s fajčením aj Vášho lekára. Aj vďaka novému lieku Vám môže pomôcť stať sa úspešným nefajčiarom.