LINKY S CIEVNOU PROBLEMATIKOU

Cievny pacient občianske združenie Angio: www.cievy.sk

Problematika žilového ochorenia: https://www.opuchnutenohy.sk

Problematika koagulácie/zrážania: https://www.ssht.sk/ssht https://www.tromboza.com/scripts/pages/sk/index.php

Komplexný edukačný portál v slovenčine na tému ochorení srdca: www.cardio.sk

Komplexný edukačný portál v slovenčine na tému ochorení ciev: www.angio.sk

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava: www.nusch.sk

Angiologické oddelenie Kardiologickej kliniky VÚSCH, a.s. Košice: www.vusch.sk/angiologicke.php?id=176

Oddelenie cievnej chirurgie FNsP Prešov: https://www.fnsppresov.sk/nemocnica/1292/

Chirurgické oddelenie NsP Košice: https://www.zzke.sk/endovenozna-laserova-liecba