LYMFEDÉM

Lymfedém (miazgový opuch) môže postihnúť kohokoľvek a kedykoľvek. Ide o ochorenie zaťažujúce chorých fyzicky i psychicky. Aj v dnešnej dobe je často chybne diagnostikovaný, lieči sa príliš neskoro, alebo sa nelieči vôbec. Ročne sa objavuje 40 nových prípadov na 100 000 ľudí. Priemerne 10 miliónov ľudí má lymfedém ako následok po liečbe rakoviny, po zraneniach, operáciách alebo infekciách. Na celom svete nachádzame asi 90 miliónov ľudí, ktorí majú lymfedém vrodený alebo ako následok po napadnutí parazitmi. Ak sa pripočíta lymfedém, ktorý je vyvolaný poruchami žíl, počet chorých stúpne na 300 miliónov.

 

Príčina

Lymfatické (miazgové) uzliny, slezina, thymus a lymfatické tkanivo rozložené v pečeni, pľúcach, čreve a kostnej dreni sú súčasťou lymfatického systému, ktorý hrá hlavnú úlohu v ochrane organizmu proti infekciám a nádorovému rastu.

 

 

Ďalšou súčasťou je sieť husto prepletených lymfatických ciev, ktorá odvádza priehľadnú tekutinu nachádzajúcu sa medzi bunkami do krvného riečiska. Táto tekutina sa nazýva lymfa (miazga) a vzniká presakovaním plazmy stenou krvných kapilár. Lymfatické cievy sú prítomné takmer vo všetkých častiach tela. Vzájomným spojovaním ciev vznikajú silné kmene, ktoré ústia do širokých žíl umiestnených blízko srdca. V priebehu miazgových ciev sú vmedzerené miazgové uzliny, ktoré fungujú ako filtre nádorových buniek, baktérií, cudzorodých častíc a bránia ich vniknutiu do krvného riečiska.

 

 

Postihnutie lymfatického systému môže byť vrodené, spôsobené poruchou v jeho vývoji. Vytvorí sa menej lymfatických ciev, než je potrebných, alebo sú príliš široké a nefunkčné. Opuch môže byť zrejmý ihneď po narodení alebo môže byť viditeľný neskôr. Nazýva sa primárny lymfedém.

Sekundárny lymfedém vzniká následkom uzatvorenia lymfatických ciest alebo lymfatických uzlín. Môže byť vyvolaný viacerými príčinami (infekcia, úraz, nádorové ochorenie, zápal, žilové ochorenie, zmeny po ožarovaní apod.).

 

 

Lymfedém je hmatateľný a viditeľný opuch časti tela, ktorý vzniká poruchou transportu lymfy miazgovými cievami. Dochádza k hromadeniu tekutiny v tkanivách. Môže postihnúť ktorékoľvek miesto tela, vrátane genitálií, tváre, krku, ale najčastejšie sa vyskytuje na končatinách.

Pre lymfatický opuch je typické, že je spočiatku mäkký a možno vytvoriť prstom tlačiacim na kožu jamku. Postupne sa však postihnutá časť stáva tuhšou až tvrdou. Koža je bledej farby so sklonom k poteniu, v neskorších štádiách dochádza k vymiznutiu ochlpenia, koža pripomína vzhľad pomarančovej kože a nadobúda modročervenú až špinavohnedú farbu. Postupným zväčšovaním opuchu dochádza k deformácii končatín, tzv. slonia noha(elefantiáza).

 

 

Vďaka pretlaku lymfy môže dochádzať k vytekaniu lymfy na povrch tela píšťalami. Pre lymfedém je typické, že je spočiatku nebolestivý. Môžu byť však prítomné pocity tiaže a napätia. V neskorších štádiách môže byť bolestivosť spôsobená útlakom nervov.

Pokiaľ nemôžete ihneď pri prvých ťažkostiach navštíviť lekára, sú vhodné nasledujúce odporúčania. Ak ide o opuch končatiny, je vhodné obmedziť fyzickú aktivitu, nezaťažovať končatinu dlhodobým státím alebo sedením, dať ju do vyvýšenej polohy a zabandážovať elastickým obväzom (pružným obväzom).

K diagnostike primárneho lymfedému väčšinou postačí skúsenému lekárovi podrobná anamnéza, ktorú získa rozhovorom s Vami, pohmat postihnutej lokality, zmeranie krajčírskym metrom a lymfoscintigrafia. U sekundárneho lymfedému je nutné určiť príčinu opuchu.

Najdôležitejšou metódou pre zobrazenie funkcie lymfatického systému je lymfoscintigrafia.

 

 

Pri lymfoscintigrafickom vyšetrení sa do podkožia injekčne vpraví malé množstvo molekúl značených rádiofarmakom a potom sa kamerou sníma ich transport lymfatickým systémom. Vpich je iba mierne bolestivý, ako pri očkovaní. U malých detí sa niekedy na miesto vpichu aplikuje anestetický krém. Toto vyšetrenie sa nesmie vykonávať v tehotenstve a pri kojení. Mimo vyššie uvedených vyšetrení je niekedy nutné ultrazvukové vyšetrenie brucha, röntgenové vyšetrenie pľúc, vyšetrenie cievneho systému a veľmi výnimočne i CT vyšetrenie alebo vyšetrenie magnetickou rezonanciou .

Základom v liečbe lymfedému je fyzikálna terapia a farmakoterapia. Fyzikálna terapia zahrňuje manuálnu lymfodrenáž (ide o jemnú techniku, kedy vyškolený lymfoterapeut pomocou špecifických hmatov presúva opuch z postihnutých oblastí do oblastí zdravých a pomáha tým správnemu toku lymfy a jej návratu do krvného riečiska) alymfodrenáž pomocou prístroja, ktorá dopĺňa prácu lymfoterapeuta.

 

 

Nasleduje viacvrstvové bandážovanie pružnými obväzmi s vhodne vloženými elastickými umelými silikonovými vložkami (tzv. inlay) alebo nosenie na mieru zhotovených elastických návlekov. Neoddeliteľnou súčasťou liečby opuchov je individuálne upravené cvičenie a dôkladná starostlivosť o kožu, najmä prevencia pred infekciami.

Farmakoterapia je iba podporná a užíva sa množstvo preparátov vrátane systémovej enzymoterapie.

 

 

Chirurgické metódy sa vykonávajú iba u obmedzeného množstva pacientov a majú obmedzené indikácie. Predmetom súčasného výskumu je génová terapia.

Ako doplňujúca terapia sa výnimočne používa masážny vibračný stroj, laser, ultrazvuk a magnetoterapie v snahe o uvoľnenie tuhých fibrotických tkanív.

Najčastejšou komplikáciou lymfedému sú infekcie.

 

 

Typické sú plesňové ochorenia, z bakteriálnych infekcií najmä ruža (erysipel- na obrázku hore), z vírusovýchbradavice (vulgárne veruky) a pásový opar (herpetické postihnutie). Typickými kožnými zmenami v pokročilejších štádiách sú lymfostatická verukóza (drobné tuhé bradavičnaté útvary farby kože alebo šedého nádychu, najčastejšie lokalizované na horných stranách prstov dolných končatín alebo na predkolení), zhrubnutie kože, lymfektázie (drobné vezikulky najmä na spaknoží za prstami na dolných končatinách), ktoré pri ďalšom zvýšení tlaku lymfy môžu prasknúť a tým dať podklad pre vznik lymfatických píšťal.

Útlakom nervových pletencov môže dochádzať k nepríjemným, bolestivým pocitom až poruchám hybnosti z útlaku a odumretiu jednotlivých nervových vláken. Tlakom na vlasové cibuľky dochádza k výpadu ochlpenia. Boli popisované i komplikácie veľmi výnimočné, avšak závažné, a to vznik nádorového bujneniu u dlhotrvajúceho lymfedému. Nie menej závažné sú psychické ťažkosti u pokročilých štádií, ktoré majú za následok vyradenie z pracovného procesu a plnú invalidizáciu postihnutých. Špecifická problematika doprevádza postihnutie v oblasti genitálií, tváre a jazyka. Ťažkosti nastávajú v bežnom živote pri kúpe vhodnej obuvi, oblečenia, v intímnej sfére medziľudských vzťahov a v zníženom spoločenskom uplatnení.

Väčšinou nejde ovplyvniť vznik lymfedému. Už existujúci opuch možno efektívne liečiť a čím skôr sa začne, tým lepších výsledkov je možno dosiahnuť.

Prevencia je však veľmi dôležitá, najmä v rozvoji následných komplikácií lymfedému. A preto je tu niekoľko rád a doporučení.

 • snažte sa zabrániť poraneniu kože
 • ak sa zraníte, ranu omyte a vydenzifikujte
 • natierajte kožu hydratačnými krémami, aby nebola suchá a popraskaná
 • nemali by byť vykonávané krvné odbery a merania tlaku krvi na postihnutej končatine
 • noste rukavice pri záhradníčení, upratovaní, umývaní riadu
 • chráňte sa pred obarením
 • nepoužívajte žiletky pri holení ochlpenia, mohli by ste sa poraniť
 • veľmi šetrne vykonávajte manikúru a nestrihajte voľnú kožu pri
 • používajte repelenty k ochrane pred hmyzím bodnutím
 • pri opaľovaní používajte ochranné krémy s vysokým UV faktorom, najlepšie je sa príliš neopaľovať
 • noste pohodlné oblečenie, ktoré nezaškrcuje postihnuté miesto
 • choďte na prechádzky, vhodné je plávanie, rekreačná jazda na bicykli, svalový pohyb pomáha správnemu pohybu lymfy
 • nechoďte do sauny a chráňte sa pred prechladením
 • držte si správnu hmotnosť
 • nenoste ťažké bremená v postihnutej končatine
 • pokiaľ máte postihnutú dolnú končatinu, nestojte po dlhú dobu

 

Riziko vzniku lymfedému je najmä po chirurgických zákrokoch o po ožarovaní. Približne u 20 % žien po operáciách rakoviny prsníka dôjde k opuchu hornej končatiny. Pokiaľ má niekto v rodine vrodený lymfedém, je vhodné genetické vyšetrenie, ktoré určí aké je riziko vzniku u ostatných.

Viac na MIAZGOVÉ OPUCHY KONČATÍN.pdf