ENDOVASKULÁRNA LIEČBA

Kritická končatinová ischémia (z angl. critical limb ischemia CLI) je klinickou manifestáciou konečného štádia periférneho artériového ochorenia dolných končatín (PAO DK) najčastejšie vyvolaného aterosklerózou, postihujúcou všetky úrovne artériového systému dolných končatín. U pacientov s CLI ide vo veľkej väčšine prípadov o postihnutie tepien predkolenia, ktoré sa kombinuje s viac alebo menej závažným postihnutím ostatných končatinových tepien. Ochorenie má vysokú úmrtnosť- v prvom roku 25%, v druhom 31,6% a až 60% v treťom roku, pričom len polovica pacientov prežije prvý rok bez veľkej amputácie.

 

Podľa odhadov približne 1% dospelej populácie staršej ako 50 rokov trpí na CLI. Okrem toho väčšina pacientov s CLI má viac či menej zjavné multisystémové postihnutie, ktoré zahŕňa vysoký krvný tlak, cukrovku a postihnutie srdcovej, či mozgovej cirkulácie.

 

 

Kritická končatinová ischémia sa obyčajne vyskytuje u pacientov s predchádzajúcou menej závažnou formou PAO, fajčiarov, diabetikov, pacientov s postihnutím mozgovej alebo srdcovej cirkulácie. K jej hlavným prejavom patrí minimálne jeden s nasledujúcich príznakov: kľudové bolesti, nehojaci sa defekt a suchá gangréna.

  • Kľudová bolesť: pacienti zvyčajne opisujú tupú, pulzujúcu bolesť prípadne zníženie citlivosti, ktorá sa typicky zvýrazňuje pri zdvihnutí končatiny a v noci. Zmierňuje sa po zvesení končatiny do zvislej polohy
  • Nehojaci sa defekt: defekty sa väčšinou vyskytujú na okrajových častiach končatín (končeky prstov a kostné výbežky). Bývajú spojené so silnou bolesťou (výnimkou môžu byť diabetici). Vo všeobecnosti sú suché, málo prekrvené. Spodina býva bledá, šedá prípadne čiernej farby s odumierajúcim tkanivom
  • Suchá gangréna: prítomnosť devitalizovaného( nedokrveného) tkaniva je prejavom konečného štádia CLI. Zvyčajne sa prejaví ako veľmi bolestivá zóna nekrotického(odumretého) a suchého tkaniva. V prípade infekcie sa môže objaviť páchnúci a hnisavý výtok so známkami zápalu obkolesujúci odumreté tkanivo

 

Endovaskulárna liečba CLI

Hlavným cieľom liečby CLI je záchrana končatiny spočívajúca vo včasnom a efektívnom obnovení prietoku (revaskularizácii).

 

 

 

Väčšina pacientov s kritickou ischémiou (odumretie) končatiny podstúpi amputáciu v prípade absencie efektívnej revaskularizácie. V minulosti bola limitáciou úspešnej endovaskulárnej liečby CLI oblasť predkolenia, čo bolo spôsobené nedokonalosťou inštrumentária .

Rozvoj moderných, nízkoprofilových vodičov, katétrov a stentov, ako aj nových debulkačných techník využívajúcich excimerový laser priniesol nové svetlo aj do problematiky riešenia týchto mimoriadne tenkých a krehkých ciev.

 

 

 

Endovaskulárna liečba dnes prináša výsledky mnohokrát lepšie ako klasická “bypassová” chirurgia. Okrem toho jej nespornou výhodou je už spomínaná opakovateľnosť a bezpečnosť aj u veľmi chorých pacientov. Pomáha pacientom urýchliť ich návrat do normálneho a plnohodnotného života.

Bližšie na www.angio.sk