LIEČBA KAROTICKEJ STENÓZY

Zlatým štandardom liečby stenózy karotídy ostáva chirurgické riešenie – endaterektómia (odstránenie platu zužujúceho cievu). Avšak zostáva veľké množstvo pacientov nevhodných pre túto liečbu a takisto množstvo rizík tejto liečby. Vysoko rizikoví pacienti pre chirurgickú endaterektómiu sú predovšetkým v pokročilom veku(nad 80 rokov), ďalej pacienti s nejakým ďalším sprievodným ochorením (komorbiditou), ako nestabilnou angínou pektoris, srdcovým zlýhaním, závažným pľúcnym ochorením a obličkovou nedostatočnosťou. Takisto niektoré anatomické okolnosti (lézia karotídy nad druhým krčným stavcom, restenóza(opakované zúženie) po už prevedenej endarterektómii, kontralaterálny uzáver karotídy) nedovoľujú alebo komplikujú eventuálny chirurgický výkon. Týchto vysoko rizikových pacientov môže byť 17% až 42 %, v závislosti na definícii kritérií pre týchto vysoko rizikových pacientov.

 

 

Ako alternatívna liečebná metóda pre túto skupinu pacientov sa stále viac do popredia dostáva endovaskulárna liečba (karotický stenting)– pri nej sa vpichom v stehennej oblasti zavedie do postihnutého miesta samoexpandibilný stent – trubička, ktorá miesto zúženia roztiahne. Ide o rýchly a málo invazívny výkon, ktorého výsledky sú porovnateľné s chirurgickým výkonom.