LIEČBA TEPNOVÝCH OCHORENÍ KONČATÍN POHYBOM

Pohybová liečba, tréning chôdzou- kinezioterapia.

 

Jej cieľom je zväčšenie kapacity kolaterálneho obehu, u zdravého človeka sa intenzívnym pohybom krvné zásobenie svalstva zväčší až 20 násobne. Svalová činnosť vyvoláva pri tepnových obliteráciách zvýšenie rýchlosti prúdenia v kolaterálach a rast kolaterál. Ak je svalová činnosť slabá, kolaterálny obeh sa vytvára menej. Pohybová liečba spočíva v systematickom zaťažovaní svalových skupín, ktoré sa nachádzajú distálne (periférnejšie) od uzáveru. Pokojové zásobenie (prekrvenie) končatiny musí byť dostačujúce. Väčšinou sa vykonáva viackrát denne, nesmie však vzniknúť bolesť.

Najlepšie je fázové zaťaženie, aktívnym cvičením podľa lokalizácie uzáveru vychádzame zo záťažového testu. Pri obliterácii panvových tepien pacient robí drepy. Pri ochoreniach kĺbov nemusia byť hlboké (stačia podrepy). Po odcvičení necháme prestávku 3 minúty, opakujeme cvičenie.

Pri lokalizácii uzáveru odporúčame chôdzu do schodov, do kopca a bicyklovanie.

Pri uzávere femoro-popliterálnej tepny zaťažujeme lýtkové svalstvo, a to výstup na špičky a na päty (2/3, ¾), príp. chôdza s výstupom na špičky, cvičenie po prestávke opakujeme.

Pri periférnych uzáveroch (a. dorsalis, a. poplitea) pac. vykonáva cvičenie v sede, plantárnu a dorzálnu flexiu nohy a prstov. Pri horných končatinách vychádzame zo skúšky otvárania a zatváranie pästí, príp. pac. robí flexiu a extenziu v ZK.

Cvičenie chôdzou: dávkujeme tak, aby nevznikli klaudikačné prejavy, ale aby sa dosiahla hranica zaťaženia.Tempo je asi 60 krokov za minútu počas 30 minút. Pri zlepšovaní tolerancie zrýchľujeme tempo. Odporúča sa chôdza aj formou tzv. terénnej kúry, vrátane ľahkých stúpaní po mäkkom teréne (lesné cesty, poľné cesty, správna obuv). Okrem stimulácie prestavby kolaterál, ide o tréningový efekt, zlepší sa koordinácia, svalový metabolizmus a ekonomizuje sa pohyb (zlepší sa).

Ďalší typ cvičenia je cvičenie podľa Ratschowa. Pacient leží na chrbte, má elevované (zdvihnuté) dolné končatiny. Pacient robí dorzálnu a plantárnu flexiu v členkovom kĺbe alebo rotácie v členkovom kĺbe 2-5 min. do únavy, potom sa posadí na okraj postele so spustenými dolnými končatinami- reaktívna hyperémia (prekrvenie), napokon leží v horizontálnej polohe 3-5min. Cyklus sa opakuje 3-10 krát, najlepšie viackrát denne.

Cievne cvičenia podľa Bürgera- podobné, ako predchádzajúce, ale dolné končatiny sú položené na podložke asi do 45°. Pacient robí plantárnu a dorzálnu flexiu v členkovou kĺbe alebo flexiu a extenziu prstov do únavy 2-5 min., potom dolné končatiny necháme visieť na 2-5 min. Poloha v horizontále 2-5 min, cyklus opakujeme 2-5 krát.

Okrem toho môžeme využívať kondičné cvičenia, cvičenia trupu, cvičenia v bazéne, hry, prechádzky, aj uvoľňovacie cvičenia. Pohybovú liečbu využívame v profylaxii obliterujúcich ochorení ako súčasť konzervatívnej liečby a po doliečení operovaných pacientov, tam je potrebné, aby pacient cvičil 6 mesiacov. S rozvojom optimálneho kolaterálneho obehu možno rátať po 3- 12 mesiacoch.

V štádiu 3. a 4. chronických ochorení možno v niektorých prípadoch robiť cvičenie podľa Bürgera. Indikuje sa aj pokojová liečba s polohovaním dolných končatín do znížených polôh.