LIEČBA TEPNOVÝCH OCHORENÍ – PERIFÉRNE ARTÉRIOVÉ OCHORENIE DOLNÝCH KONČATÍN

Cieľom liečby periférneho artériového ochorenia (PAO) dolných končatín je obnovenie dostatočného zásobenia tkanív dolných končatín a tým odstránenie alebo minimálne zmiernenie námahovej (klaudikačnej) bolesti. Súčasťou je jednak prevencia, ktorá zabezpečuje, aby v zúžených miestach nedošlo k úplnému uzáveru a zabraňuje ďalšiemu zužovaniu priesvitu postihnutých ciev – ide o tzv. antiagregačnú liečbu (protidoštičkovú) a kontrolu rizík aterosklerózy.

 

znižovaní rizík spojených s PAO, ako sú napríklad infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda, sú zmeny v životnom štýle dôležitým krokom (prestať fajčiť, dôležitá kontrola hladiny rizikových faktorov aterosklerózy- prevažne cholesterolu a cukru v krvi, zníženie tlaku krvi na normálne úrovne, vhodná obuv, ošetrovanie nechtov apod.).

Konzervatívna liečba

Základom je pohybová liečba, tréning chôdzou – kinezioterapia (bližšie viď “Liečba tepnových ochorení končatín pohybom”).

Protidoštičková liečba
V prípade niektorých pacientov samotné zmeny životného štýlu nestačia na zvládnutie PAO a zvýšeného rizika srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody. Protidoštičková liečba, pri ktorej sa preukázalo, že napomáha brániť zlepeniu krvných doštičiek, čím predchádza formovaniu zrazenín, pomáha udržať tok krvi, a tým redukuje riziká infarktu alebo cievnej mozgovej príhody spojených s PAO.

Krvné doštičky sú veľmi malé častice, menšie než červené alebo biele krvinky, ktoré sa zhlukujú počas krvného zrážania. Antiagregačné lieky bránia tomuto zhlukovaniu a znižujú tak možnosť vzniku krvnej zrazeniny (trombus) procesu, ktorý sa nazýva trombóza. V dôsledku aterosklerózy dochádza k zužovaniu cievy (tepny) a k zvýšenému riziku krvných zrazenín.

Táto liečba sa používa ako prevencia výskytu krvných zrazenín (trombus), ktoré sa formujú v skôrnatených cievach (artériách), čo je proces známy ako aterotrombóza. Tento proces môže viesť k aterotrombotickým príhodám (ako je mŕtvica, srdcová príhoda alebo smrť).

Ďalšou metódou je podávanie liekov spôsobujúcich rozšírenie ciev – limitáciou je to, že tieto látky neroztiahnu cievy v miestach postihnutých zúženinami, preto by ich podávanie malo vyplývať predovšetkým z efektu na daného pacienta.

Revaskularizačná liečba

V prípade postihnutia, ktoré obmedzuje pacienta pri chôdzi, prípadne spôsobuje riziko straty končatiny, sú indikované metódy revaskularizačné – plastika tepny v zúženom mieste (roztiahnutie nafúknutím balónika s prípadným vystužením takzvaným stentom) alebo chirurgická revaskularizácia (naloženie by-passu – spojky tepny nad a pod zúženým nebo uzavretým miestom).

Angioplastika – endovaskulárna liečba je minimálne invazívna metóda, ktorá umožňuje liečiť postihnutie zúžení a dokonca aj úplných uzáverov tepien s minimálnym zásahom do integrity tela. Umožňujú to špeciálne cievky (katétre) zavedené do cievneho systému cez malý vpich v slabine. Pomocou týchto katétrov je lekár (intervenčný rádiológ, angiológ) schopný zúžené miesto rozšíriť, prípadne vystužiť špeciálnou výstužou (stentom) a tým obnoviť prietok krvi do postihnutej končatiny.

 

 

Hlavnou výhodou endovaskulárnej liečby PAO DK je jej minimálna invazivita (bez operačnej rany, bez nutnosti celkovej anestézy) a vysoká efektivita. Vykonáva sa len v lokálnej anestézii a preto ju môžu podstúpiť aj pacienti vo vysokom veku s mnohými pridruženými ochoreniami. V prípade progresie ochorenia je výhodou možnosť opakovania liečebných zákrokov.

Endovaskulárna liečba PAO je moderná a efektívna metóda, ktorá má v rukách skúseného intervenčného rádiológa/angiológa veľmi nízke riziko komplikácií a vysokú úspešnosť. V súčasnosti poskytuje bezpečné riešenie pre pacientov s príznakmi PAO a pomáha ich návratu do plnohodnotného života.

 

 

Chirurgické premostenie periférnej artérie používa cievnu transplantáciu na vytvorenie obchádzky okolo prekážky v artérii. Transplantát umožňuje krvi normálne pretekať cez žilu.

 

 

Najčastejšie typy chirurgických rekonštrukcií:

  • Aortobifemorálny bypass – je obojstranný. Využíva umelú cievnu protézu (Dakron, ePTFE)
  • Aortobiiliakálny bypass – indikujeme pre centrálnom postihnutí
  • Iliofemorálny bypass – predpokladom indikácie je dobrá priechodnosť abdominálnej aorty
  • Femoropopliteálny bypass – nadkolenný, podkolenný- používa sa vlastná žila alebo umelá protéza
  • Profundoplastika – indikujeme tam, kde pre postihnutie predkolenného riečiska nie je vhodný bypass
  • Lumbálna sympatektómia – indikujeme pri periférnom postihnutí ako súčasť aortobifemorálnej rekonštrukcie, alebo samostatne pri vlhkých trofických defektoch