SKLEROTERAPIA

ČO JE SKLEROTERAPIA?

 

Jednou z liečebných možností varixov je skleroterapia. Skleroterapia sa používa na odstránenie drobných rozšírených metličkovitých alebo retikulárnych (sieťovitých) žíl, ďalej sa používa na odstránenie bočných vetví hlavných kmeňov povrchových žíl a sklerotizáciou môže byť doplnená aj operácia varixov.

Je to metóda, pri ktorej sa do rozšírených žíl na dolných končatinách vstrekuje roztok(alkoholový derivát), ktorý spôsobí zlepenie žilových stien (chemický proces)a postupným prerastaním väziva dôjde k uzáveru priesvitu žily.

Vpich je len mierne bolestivý, po zákroku sa odporúča rýchla chôdza 30 min. a kompresívna terapia pančuchou alebo krátko-ťahovým obväzom po dobu 4-6 týždňov. Túto terapiu je vhodné vykonávať v chladnom ročnom období.

VYŠETRENIE A LIEČEBNÝ PLÁN

Dôležité je vyšetrenie a stanovenie liečebného plánu. Lekár najprv získa od pacienta anamnestické údaje vrátane informácií o výskytu varixov v rodine, o predchádzajúcich a terajších chorobách a ich liečbe. Významný je tiež údaj o počte gravidít, alergiách, hormonálnej liečbe, spôsobe zamestnania, ako aj o ťažkostiach a komplikáciách, ktoré majú súvislosť s kŕčovými žilami. Ďalej je dôležité klinické vyšetrenie, pri ktorom lekár pohľadom a pohmatom zistí typ a lokalizáciu varixov a zhodnotí prítomné zmeny na koži. Klinické vyšetrenie väčšinou zahrňuje aj vykonanie niektorých funkčných testov a manévrov, ktoré informujú o stave funkcie žilového systému. U varixov s priesvitom väčším ako 4 mm je indikované neinvazívne prístrojové vyšetrenie (ultrazvuk, digitálna fotopletyzmografia s turniketmi), ktoré lekára informuje o priechodnosti žilového systému a o stave chlopní v povrchovom aj hlbokom žilovom systéme (dovieravosť, nedovieravosť), aby mohol stanoviť, či sa môže zistená žilová nedostatočnosť zlepšiť.

Lekár na základe získaných anamnestických údajov, ako aj klinického a prístrojového vyšetrenia rozhodne, či je v konkrétnom prípade vhodná liečba kŕčových žíl skleroterapiou, alebo či trvalejší výsledok sa dá očakávať inou liečebnou metódou(operácia, laseroterapia apod.). Sú však aj prípady, kedy je dopredu jasné, že zlepšenie stavu žilového systému bude len prechodné a je nutné počítať s recidívou varixov. Tu je možné oddialiť len následnou, prakticky trvalou vonkajšou kompresiou. Skleroterapia sa nerobí u nepohyblivých pacientov, u pacientov alergických na podávanú látku, ďalej u pacientov s akútnym zápalom žíl, pri celkových infekciách, pri závažnom ochorení periférnych tepien, pri akútnom ochorení srdca a v prvom trimestri gravidity.

PRIEBEH SKLEROTERAPIE

Skleroterapia sa dá robiť niekoľkými postupmi. U nás je najrozšírenejší kombinovaný postup, pri ktorom sa s injekciami začína v dolných častiach končatiny a postupuje sa smerom hore. Pacient stojí a v tejto polohe sa zakreslí priebeh varixov, napichnú sa väčšie žily, menšie žily v polohe v ľahu. Roztok sa vždy vstrekuje len v polohe v ľahu.

Ihneď po vstreku sa priloží na miesto vpichu tampón z gázy, molitanu alebo gumy, ktorý sa môže fixovať náplasťou. Po skončení výkonu sa ihneď na končatinu aplikuje kompresívna bandáž, ktorá ostáva trvalo priložená niekoľko dní. Každé pracovisko má vlastné časové schémy následnej kompresie po skleroterapii. Všeobecne platí, že čím dlhšia a dôslednejšia je vonkajšia kompresia po skleroterapii, tým lepší a trvalejší je výsledný efekt. Bežne sa odporúča aplikovať vonkajšiu kompresiu ešte asi 4-6 týždňov po skleroterapii.

Používaný roztok je k dispozícii v rôznych koncentráciách, ktoré sa určujú podľa priesvitu žily. Bolestivosť pri výkone je veľmi individuálna. Okrem samotného vpichu môžu pacienti pociťovať ľahšie pálenie alebo štípanie v mieste aplikácie roztoku. V ďalších dňoch už bolesti nie sú. Koľko sedení bude potreba, závisí od veľkosti a rozsahu varixov, od lokálnej reakcie, ktorú možno hodnotiť po prvom ošetrení, a bohužiaľ, v súčasnej dobe tiež na podmienkach úhrady výkonu zo strany zdravotných poisťovní, čo je najvýraznejší limitujúci faktor (skleroterapia nepatrí medzi štandardne uhrádzané výkony). Väčšinou býva potreba 1-6 sedení, najskôr v odstupe 1-6 týždňov.

Pri skleroterapii sa najčastejšie používa roztok polidokanolu, ktorý sa môže vyskytovať ako v tekutej, tak aj v penovej forme. Aká forma je účinnejšia, sú rôzne dohady. Jednou z porovnávacích štúdií publikovanej v odbornom medicínskom periodiku Phlebology – Venous Forum of the Royal Society of Medicine, turecký cievny špecialista dr. Uncu prezentoval nasledujúce výsledky.. U penovej skleroterapie sa podarilo dosiahnuť vymiznutie všetkých teleangiektázií a metličiek v 84 % prípadov, u použitia tekutej formy bola úspešnosť nižšia – 72 %. Ani v jednej skupine potom neboli zistené žiadne rozdiely vo vedľajších účinkoch použitej liečebnej metódy.

Použitie ako tekutého, tak i penového polidokanolu v skleroterapii sa teda preukázalo ako veľmi účinné a bezpečné v odstránení varikozných žíl.

VEDĽAJŠIE ÚČINKY SKLEROTERAPIE

Vedľajšie účinky skleroterapie sú pomerne vzácne. Prechodné pigmentácie svetlohnedej farby sa môžu vyskytnúť asi u 30 % pacientov, väčšinou sa v priebehu 4-12 mesiacov postupne stratia. Modriny v miestach vpichov zmiznú za 1-2 týždne. K malému porušeniu povrchu kože v mieste injekcie môže dôjsť asi u 3 % pacientov, najmä pri použití koncentrovanejších roztokov. Väčšinou sa zhoja v priebehu niekoľkých dní. Pri nedostatočnej kompresii môže dôjsť k vzniku zrazenín v žilách. Úspech sklerotizačnej terapie je plne závislý od následnej kompresívnej liečby.

ČO DODRŽIAVAŤ PRED A PO SKLEROTERAPII

Opatrenia pred skleroterapiou

1. V deň zákroku si poumývajte dolné končatiny bežným mydlom a následne pokožku neošetrujte telovým mliekom ani krémom.

2. Oblečte si voľnejší odev a obujte pohodlné topánky, pretože z ordinácie budete odchádzať s priloženou bandážou dolnej končatiny od prstov až do slabiny.

3. Zákroku sa neobávajte.

Opatrenia po skleroterapii

1. Po odchode z ordinácie musíte ešte 20-30 minút chodiť, než nasadnete do automobilu alebo prostriedku hromadnej dopravy. Aj v ďalších 3 dňoch je vhodný pohyb (chôdza, jazda na bicykli). Vyvarujte sa však aktivitám, pri ktorých dochádza k doskokom a dopadom na dolné končatiny. Nie je vhodné ani pridlhé státie na mieste.

2. Po skleroterapii neužívajte po dobu 24 hodín lieky, ktoré môžu ovplyvniť zrážanlivosť krvi (aspirin, tiklopidín, klopidogrel, warfarín, heparín, antireumatiká).

3. Po dobu 24 až 72 hodín po zákroku (záleží na inštrukcii od ošetrujúceho lekára) si v polohe v ľahu dajte obväz dolu, opatrne odstráňte náplasťou fixované tampóny a znovu priložte bandáž až do triesla. Po odstránení tampónov môžu byť v mieste vpichov modriny alebo drobné zatvrdliny, ktoré je vhodné ošetriť špeciálnym krémom alebo gélom, ktorý Vám odporučí Váš lekár. Prípravok sa aplikuje väčšinou 2x denne pri výmene vonkajšej kompresie až do vymiznutia príznakov.

4. Ak by sa objavili neobvyklé príznaky (pretrvávajúce pálenie v miestach vpichov, rozpad kože apod.), ihneď kontaktujte svojho lekára.

5. Štvrtý deň, večer pred spaním môžete dať obvínadlo dole, rýchlo sa osprchovať a ihneď si ľahnúť do postele s končatinami vo vodorovnej polohe. Ak v noci vstávate, musíte znovu priložiť bandáž. Pokožku končatín môžete v tejto dobe už ošetrovať telovým mliekom.

6. Od 5. dňa môžete namiesto bandáže nosiť v priebehu dňa kompresívne elastické pančuchy, ktoré Vám predpísal lekár. Je však nevyhnutné obliecť pančuchy hneď ráno ešte v posteli a dať dole až večer tesne pred spaním. V tejto dobe už väčšinou môžete na noc vynechať vonkajšiu kompresiu, ale najviac záleží na inštrukciách Vášho lekára. Väčšinou sa vonkajšia kompresia odporúča ešte asi 4-6 týždňov po skleroterapii.

7. Výsledný kozmetický i zdravotný efekt závisí na vonkajšej kompresii, preto sa snažte aplikovať ju dôsledne a pravidelne.

8. Výsledok sa dá hodnotiť najskôr za 1 mesiac po zákroku.

Pár otázok na záver…

Čo je to sklerotizácia?
Ide o vpichnutie látky – sklerotizačného roztoku, ktorý naruší vnútornú vrstvu žily, čím sa vyvolá zápalová reakcia spôsobujúca rozpad poškodenej žily.

Je potrebná špeciálna príprava pred sklerotizáciou?
Pred a tesne po sklerotizácií sa odporúča dodržiavať pitný režím 2,5 – 3 litre tekutín denne.

Kedy budem môcť po sklerotizácii chodiť?
Ihneď. V deň sklerotizácie sa odporúča zvýšená pohybová aktivita.

Čo je nevyhnutné robiť po sklerotizácii?
Nutnosťou je nosenie kompresie (elastobandáž, kompresívne pančuchy) minimálne 72 hodín, teda 3 dni, cez deň aj v noci. Počas tohto obdobia dochádza k uzavretiu žilovej steny a začína sa proces vstrebávania.

Ako dlho budem musieť nosiť kompresívne pančuchy?
Dĺžka nosenia kompresívnej terapie je veľmi individuálna(závisí od rozsahu výkonu), cca 4-6 týždňov.

Budem mať po operácií veľké bolesti?
Vo všeobecnosti hodnotí väčšina pacientov obdobie po sklerotizácii ako bezbolestné.

Budem mať po sklerotizácií modriny?
Po zákroku sa môžu pozdĺž žíl objaviť modriny, prípadne zhrubnutá pokožka, ale ide len o prirodzenú reakciu spojenú s uzatváraním žíl.

Ako dlho trvá práceneschopnosť po sklerotizácií?
Sklerotizácia patrí medzi moderné zákroky, ktoré sa vykonávajú v rámci ambulantnej návštevy a nevyžadujú ani hospitalizáciu, ani práceneschopnosť. Odporúčaná je kontrola po 1. hodine od zákroku, na 3. a 14. deň a mesiac po zákroku. Ďalšie konzultácie s lekárom sú individuálne podľa Vášho zdravotného stavu.

Obmedzí sklerotizácia moje každodenné aktivity?
Po sklerotizácií sa neodporúča kúpeľ, len sprcha, a to tiež nie horúcou vodou.

Existujú dôvody, pre ktoré nemôžem podstúpiť sklerotizáciu?
Kontraindikáciou sklerotizácie je užívanie antikoncepčnej terapie, prípadne inej hormonálnej liečby (je potrebné vynechať takúto liečbu minimálne 6 týždňov pred zákrokom), užívanie antibiotík – pri akútnych ochoreniach sa musí zákrok odložiť minimálne o 4 týždne.

Odstránia sa moje problémy sklerotizáciou natrvalo?
Sklerotizáciou sa síce odstránia postihnuté kapiláry, no tie sú súčasťou žilového systému, v ktorom sa zjavne začal deštruktívny proces (dôkazom toho je prítomnosť teleangiektázií,…). Žilové ochorenie je, podobne ako vysoký krvný tlak, chronické a progresívne ochorenie, takže pravdepodobnosť recidívy je vysoká.

Môžem spomaliť proces rozvoja ochorenia žíl?
Samozrejme. Je množstvo faktorov, ktoré podmieňujú vznik a rozvoj žilového ochorenia, ale existujú prostriedky, ktoré majú preventívny účinok proti komplikáciám žilového ochorenia (ako napr. vred predkolenia). Medzi tieto prostriedky patria zmena životného štýlu, cviky “žilovej gymnastiky”, kompresívna terapia, vhodné venofarmakum – liek, ktorý má protektívny účinok na žily.

viac na SKLEROTERAPIA