WARFARÍN

INFORMÁCIE PRE PACIENTA UŽÍVAJÚCEHO WARFARÍN

 

1. Čo je to trombóza?

 

Trombóza je stav, kedy dochádza k zrážaniu krvi vo vnútri cievneho riečiska. Ak dôjde k trombóze v tepne, môže dôjsť k prerušeniu zásobovania niektorého dôležitého orgánu alebo jeho časti krvou s kyslíkom a živinami a k ohrozeniu životnosti postihnutého tkaniva. Ak ide napr. o srdcový sval, vznikne infarkt myokardu. Ak ide o mozgové tkanivo, dôjde k rozvoju cievnej mozgovej príhody – mozgovej mŕtvice. Ak dôjde k trombóze v žile, nemôže krv dobre odtekať a postihnutá časť organizmu (najčastejšie dolná končatina ) opuchne a bolí. Okrem toho sa časť krvnej zrazeniny v žile môže byť zanesená krvným prúdom do pľúcnej tepny. Následkom je pľúcna embólia ktorá môže ohroziť i život chorého.

2. Ako môžeme trombózu liečiť?

Existujú tri prístupy. Jedným z nich je chirurgické odstránenie krvnej zrazeniny alebo našitie cievneho “obchvatu” okolo upchatého úseku cievy. Tento prístup je však menej častý. Druhou možnosťou je rozpustenie zrazeniny podaním trombolytických liekov. Táto liečba je zaťažená vyšším rizikom krvácania a podáva sa pacientom, ktorým je nutné spriechodniť cievu rýchlo, napr. u akútneho infarktu myokardu alebo u masívnej pľúcnej embólie. Ďalšou možnosťou je zastaviť rast krvnej zrazeniny protizrážavými liekmi a vyčkať, až vlastné enzýmy zrazeninu rozpustia. Táto možnosť sa u žilovej trombózy využíva najčastejšie.

3. Aké lieky pri liečbe trombózy podávame?

V úvode liečby podávame injekčne heparín alebo jeho nízkomolekulárnu formu. Po niekoľkých dňoch spravidla prejdeme na tabletovú formu liekov – perorálne antikoagulanciá.

4. Prečo nezačíname hneď tabletami?

Účinok heparínu nastupuje okamžite, zatiaľ čo účinok perorálnych antikoagulancií nastupuje až po určitej dobe podávania. Účinok heparínu tiež po ukončení jeho podávania veľmi rýchlo mizne, zatiaľ čo účinok perorálnych antikoagulancií pretrváva dlhší čas.

5. Je nutné účinok protizrážavých liekov laboratórne sledovať?

Účinok heparínu , warfarínu aj pelentánu je nutné sledovať prostredníctvom vyšetrovania špeciálnymi testami zrážavosti krvi. Podľa výsledkov sa dávka liekov upravuje tak, aby bola pre pacienta najvhodnejšia. Pokiaľ by bola dávka príliš nízka, bola by liečba neúčinná. Pokiaľ by naopak bola dávka príliš vysoká, hrozili by krvácavé komplikácie. Výnimkou sú nízkomolekulárne heparíny, ktorých účinok nie je nutné laboratórne sledovať.

6. Ako sa robí testovanie účinnosti liečby v praxi?

Liečbu heparínom riadi Váš lekár v nemocnici alebo ambulancii. Po zmene na perorálne antikoagulancia budete dochádzať na ambulantné kontroly. Sestra Vám odoberie krv na vyšetrenie (Quick, INR), lekár zhodnotí výsledok, odporučí Vám dávkovanie lieku v nasledujúcom období a určí dátum ďalšej kontroly (zvyčajne 4-6 týždňov pri vyhovujúcich hodnotách).Výsledok Vám oznámi osobne alebo sa dohodnete na telefonickej konzultácii.

7. Môžem súčasne užívať ešte iné lieky alebo vitamínové alebo vitamínové prípravky?

Mnoho liekov s perorálnymi antikoagulanciami interakcie, to znamená, že pri súčasnom podávaní sa účinok perorálnych antikoagulancií môže zväčšiť alebo zmenšiť. To by mohlo byť veľmi nebezpečné. Aj jediná tableta Acylpyrínu môže spôsobiť smrteľné krvácania. Preto zásadne nesmiete užívať žiadne lieky bez vedomia lekára a užívanie všetkých liekov, odporúčaných inými lekármi alebo aj bez lekárskeho predpisu, musíte konzultovať s lekárom, ktorý sleduje Vašu liečbu porúch zrážanlivosti krvi. Rovnako aj vysadenie liekov, ktoré ste predtým súčasne užívali, je nutné s lekárom konzultovať. Čo sa týka vitamínových prípravkov, môžete užívať len také, ktoré neobsahujú vitamín K. Ten totiž znižuje účinnosť perorálnych antikoagulancií.

8. Môžem súčasne piť bylinkové čaje?

Bylinkové čaje obsahujú rôzne účinné látky, ktorých obsah je však na rozdiel od tabliet veľmi kolísavý. Vzhľadom na to, že už boli popísané závažne interakcie bylinkových odvarov s perorálnymi antikoagulanciami, je nutné vyvarovať sa ich počas liečby.

9. Je možné priebeh ochorenia ovplyvniť diétou? Ktoré jedlá nesmieme jesť?

Priebeh trombózy sa diétou ovplyvniť nedá. Počas liečby perorálnymi antikoagulanciami je však nutné sa vyvarovať jedál obsahujúcich väčšie množstvo vitamínu K, ktorý účinok liekov narúša. Vitamín K je obsiahnutý v tých častiach rastlín, ktoré obsahujú alebo obsahovali chlorofyl – listová zeleň. V priebehu liečby warfarínom je nutné úplne vylúčiť z potravy červenú repu, avokádo, listovú zeleninu – špenát, kapustu (červenú, kyslú aj dusenú), hlávkový šalát, kel, brokolicu, petržlenovú vňať, pór a pod. Treba sa tiež vyvarovať čerstvých paradajok a papriky. Môže sa jesť menšie množstvo koreňovej zeleniny (mrkva, petržlen, zeler, reďkovky), kyslé uhorky, malé zrelé paradajky, malé množstvo strukovín (nie ako hlavné jedlo, nie čerstvý hrach). Bez obáv je možné jesť v priemernom množstve zrelé ovocie okrem kiwi. Pri príprave jedál nie je vhodné používať väčšie množstvo rastlinných olejov.

10. Čo mám robiť, keď sa objaví nejaké krvácanie?

Drobné krvácavé komplikácie, napr. mierne krvácania z nosa alebo ďasien, sú pri liečbe perorálnymi antikoagulanciami pomerne časté . Môžu, ale nemusia byť spôsobené predávkovaním lieku. Preto je nutné pri ich výskyte laboratórne vyšetriť zrážavosť krvi, aby sa včas zistilo prípadné predávkovanie a upravila sa dávka.

11. Čo mám robiť, ak náhle ochoriem a musím navštíviť iného lekára alebo musím ísť do nemocnice?

Je nutné lekára upozorniť na to, že užívate lieky proti zrážaniu krvi, uviesť, aký liek užívate a v akom dávkovaní.

12. Čo keď sa zraním alebo budem musieť byť neodkladne operovaný, nehrozí ma potom silné krvácanie pri operácii?

Účinok perorálnych antikoagulancií sa dá rýchlo zrušiť podaním koncentrátu koagulačných faktorov, prípadne čerstvo zmrazenej plazmy. Tak dodáme do krvi potrebné bielkoviny, ktoré zabezpečia normálne zrážanie krvi.

13. Ako dlho trvá liečba perorálnymi antikoagulanciami?

Liečba trvá rôzne dlho. Záleží na tom, či ide o prvú trombózu, opakovanú, či je trombózou ochorená funkcia niektorého životne dôležitého orgánu apod. Po prvej žilovej trombóze trvá liečba spravidla 3-6 mesiacov, v ostatných prípadoch dlhšie, niekedy je celoživotná.

14. Môžeme počas užívania perorálnych anti koagulancií otehotnieť? Čo keď predsa otehotniem?

Vzhľadom na to, že perorálne antikoagulanciá majú preukázateľné nepriaznivý vplyv na vývoj plodu a môžu viesť k vrodeným vývojovým chybám, dôrazne sa odporúča tehotenstvo odložiť až na obdobie po ukončení tejto liečby. Pri prvom podozrení na tehotenstvo je nutné navštíviť gynekológa a pri jeho potvrdení je nutné prejsť na injekčnú formu liečby (heparín alebo jeho nízkomolekulárna forma), v ktorej sa pokračuje po celý čas gravidity. V každom prípade ide o rizikové tehotenstvo.

15. Čo keď musím byť liečená celoživotne? Môžem mať deti?

Je nutné zvážiť Váš celkový zdravotný stav, teda nielen liečbu, ale i Vaše základné ochorenia, pre ktoré lieky užívate. V prípade, že celkový zdravotný stav tehotenstvo dovolí, je nutné pokiaľ možno už v období, keď sa o otehotnenie pokúšate, zmeniť perorálnu antikoagulačnú liečbu na liečbu injekčnú, v tej pokračovať počas celého tehotenstva a až po pôrode prejsť na tabletky.

Bližšie na www.warfarin.sk

Viac na DIETA PRI ANTIKOAGULAČNEJ LIEČBE