ŽILOVÉ CVIČENIA

Súčasťou Vášho každodenného života by sa malo stať pravidelné cvičenie, ktorého cieľom je zamedziť opuchom nôh.

 

1. Chôdza s dôrazom na našľapovanie na pätu a špičku, prenášajte váhu pri chôdzi z päty na špičku.

2. Chôdza len po špičkách, chôdza len po pätách.

3. Chôdza po vonkajších hranách chodidiel, chôdza po vnútorných hranách chodidiel.

 cvik 4

4. Šliapte na molitanovú loptu špičkou chodidla, pričom päta je opretá o zem a nezdvíha sa; špičkou cvičte celou silou.

 cvik 5

5. V sede sa striedavo opierajte o špičky a o päty.

 cvik 6

6. V sede sa oprite o päty a špičkami pohybujte do strán.

 cvik 7

7. V sede s napnutými končatinami stláčajte loptu medzi členkami.

8. V ľahu s natiahnutou špičkou krúžte nohou v členku.

cvik 9

9. V ľahu napínajte a krčte špičku striedavo jednej a druhej nohy

cvik 10

10. V ľahu so zdvihnutými končatinami krčte a naťahujte prsty.

cvik 11

11. V ľahu simulujte jazdu na bicykli.

 cvik 12

12. V ľahu klaďte pokrčené nohy striedavo zo strany na stranu.