ISCHEMICKÁ NEFROPATIA

Hemodynamicky významné zúženie obličkových tepien(75-80%) s následným zhoršením perfúzie – dokrvenia obličky, vedie k ochoreniu, ktoré nazývame ischemická nefropatia.

Klinicky sa obvykle prejavuje poruchou vylučovania odpadových látok z tela močovými cestami a u časti pacientov aj postihnutím kardiovaskulárneho systému – tzv. renovaskulárnou hypertenziou- zvýšením krvného tlaku v dôsledku zúženia obličkovej tepny.

Najčastejšou príčinou zúženia obličkovej tepny je ateroskleróza, menej častými sú fibromuskulárna dysplázia, arteritída.

Typickým príznakom ochorenia je kombinovanými liekmi nekontrolovateľná alebo zle kontrolovateľná hypertenzia, ktorá vedie k zhoršeniu obličkových funkcií s postupným rozvojom obličkovej nedostatočnosti, ktorá sa prejavuje úbytkom až postupným zánikom činnosti obličky – ide o nezvratný (ireverzibilný) proces. K vyšetreniu a dôkazu ischemickej nefropatie zo začiatku postačujú zobrazovacie metódy (ultrazvuk a CT, prípadne MR a angiografia), v pokročilom štádiu postačí aj biochemické vyšetrenie krvi, ktoré dokáže postupné zhoršovanie funkcií obličiek (urea, kreatinín v krvi).

Liečba

Obličková nedostatočnosť na podklade ischemickej nefropatie je jednou z mála foriem renálnej insuficiencie, ktorá je reverzibilná. Endovaskulárnym ošetrením zúženia obličkovej tepny možno okrem upravenia vysokého tlaku u pacienta zvrátiť priebeh obličkovej insuficiencie, zachrániť obličku a dokázateľne predĺžiť život. Technicky spočíva výkon v zavedení stentu do zúženia obličkovej tepny a jeho roztiahnutí. Efekt sa bezprostredne prejaví úplnou alebo čiastočnou korekciou tlaku a zlepšením obličkových funkcií. V prípade rizikových výkonov, napr. pacient s jednou funkčnou obličkou alebo zvýšeným rizikom embolizácie, je vhodné zabrániť možným embolizačným komplikáciám počas výkonu, použitím zariadenia na emboloprotekciu v prípade akútneho uzáveru obličkovej tepny a ešte zachovaných obličkových funkcií, je dokonca možné, intervenčnými rádiologickými technikami spriechodniť už uzavretú obličkovú tepnu a zachrániť tak obličku. Intervenčná liečba zúžení obličkovej tepny patrí medzi náročné endovaskulárne výkony, avšak v rukách skúseného odborníka predstavuje veľkú nádej na prinavrátenie zdravia pre pacientov s ischemickou nefropatiou.