OSTATNÉ TEPNOVÉ OCHORENIA

ANEURYZMY (ROZŠÍRENIA)

 

Ide o rozšírenia tepnovej steny- všetkých alebo iba jednej vrstvy(nad 50% pôvodného lúmenu). Klinicky môžu aneuryzmy zostať nemé, alebo sa môžu prejaviť ako bolesť a ischemizácia (nedostatočné prekrvenie) periférnych orgánov. Riešenie prináša chirurgické alebo intervenčné endovaskulárne(stentgraft) riešenie.

 

 

MEDIOSKLERÓZA

Ide o zvýšené ukladanie vápnika do cievnej steny, najmä charakteristické pre diabetikov, pacientov s ochorením obličiek, štítnej žľazy a prištítnych teliesok. Cieva nie je zúžená, je však tuhá, čo sa prejaví pri základnom vyšetrení zvýšenou hodnotou členkovo-brachiálneho indexu (ABI). Ochorenie nevyžaduje špeciálne riešenie, poukazuje skôr na prítomnosť iného ochorenia.

VASKULITÍDY

Ide o zápalové ochorenie, ktoré vedie k postupnému uzáveru tepien. Konečným dôsledkom sú poškodenia cieľových orgánov v dôsledku nedostatočného prekrvenia. Najčastejší výskyt je v súvise s reumatologickými, niektorými pľúcnymi a obličkovými ochoreniami, objasnenie príčiny vedie k alternatíve v liečebnom postupe.

 

 

 

HYPERREAKTIVITA NA CHLAD

Klasicky chladné nohy a ruky i pri normálnej okolitej teplote. Nejde v pravom zmysle o ochorenie, skôr o abnormalitu v termoregulácii, kedy majú cievy v periférnych oblastiach rúk a nôh tendenciu sa skôr sťahovať a tzv. centralizovať obeh kvôli zachovaniu telesnej teploty. Vyskytuje sa veľmi často, najmä u žien. Nejde o nebezpečnú, skôr len nepríjemnú záležitosť. Vyšetrenie spočíva v pletyzmografii s chladovým testom a v zhodnotení priechodnosti ciev. Ochorenie možno ovplyvniť liekmi, ale skôr sa odporúča “iba” udržiavať ruky a nohy v teple.

VAZONEURÓZY

Porucha podobná hyperreaktivite na chlad, ktorá je už na úrovni ochorení, ale princíp je obdobný. Po vystavení chladu dochádza na podklade kŕčovitého stiahnutia ciev až k funkčnému uzáveru tepien, bez prítomnosti patologických zmien artériovej steny (Raynaudov fenomén/choroba). Prejavuje sa zblednutím, začervenaním, až zmodrením prstov po vystavení chladu, môžu sa vyskytovať až drobné poruchy kožného povrchu.

 

 

Vyšetrenie spočíva v pletyzmografii s chladovým testom a ultrazvukovým vyšetrením tepien. Lieči sa podávaním látok rozťahujúcich tepny a prevenciou prechladnutiu. Ochorenie je skôr nepríjemné než nebezpečné.

ARTERIO-VENÓZNE PÍŠŤALY (SKRATY)

Môžu byť vrodené alebo získané. Lokálne môže vzniknúť v prívodnej tepne degenerácia s aneuryzmatickým rozšírením, v žile pod skratom varikozita. Môže dôjsť k preťaženiu srdca eventuálne až k jeho zlyhaniu. Liečba je spravidla chirurgická.

KOMPRESÍVNE SYNDRÓMY

Vznikajú stlačením tepny, žily, či nervu anatomickými štruktúrami alebo následkom anatomickej anomálie, či odlišného priebehu. Môže vzniknúť nástenná trombóza s periférnou embolizáciou alebo dilatácia až aneuryzma s event. uzáverom a periférnou ischemizáciou.

CIEVNE NÁDORY

Klinicky sa prejavujú postupnou ischemizáciou z uzáveru, inokedy obrazom akútnej ischémie, alebo poškodením okolitých štruktúr. Najčastejšie sa vyskytujú leiomyosarkómy.