STENÓZA KAROTÍDY

Stenóza karotídy (zúženie krčnej tepny) je postihnutie cievy zodpovednej za zásobovanie mozgu krvou. K zúžení dochádza najčastejšie v dôsledku aterosklerózy, typicky je cieva postihnutá v jej krčnom (extrakraniálnom) úseku. Zúženie priesvitu a nerovný povrch aterosklerotického platu vedie k nepravidelnostiam prúdu krvi a tvorbe drobných zrazenín (trombov) a embolov (odtrhnutý kus krvnej zrazeniny). Kým sa tieto dostanú ďalej do mozgového riečiska, môžu uzavrieť niektorú menšiu cievu a mozog trpí nedokrvením (ischémiou).

 

 

V závislosti na rozsahu a mieste postihnutia sa môžu príznaky nedokrvenia mozgu výrazne líšiť. Niektoré príhody môžu trvať len veľmi krátku dobu a príznaky môžu odznieť za pár sekúnd- ide o najskôr o krátke a náhle vzniknuté poruchy zraku na jednom oku, poruchu reči, brnenie úst a jazyka, krátkodobú slabosť ruky a nohy jednej strany, alebo pokles ústneho kútiku. Pri ťažšom postihnutí dôjde k trvalému postihnutiu, príznaky sú vyjadrené viac a ich úprava je pomalá a neúplná – hovoríme o cievnej mozgovej príhode (CMP) – “porážke”.

Veľké medzinárodné štúdie preukázali, že u niektorých chorých operácie stenózy karotídy tzv. karotická endarterektomia výrazne znižuje riziko cievnej mozgovej príhody. U symptomatických pacientov (teda tých, u ktorých prebehla nejaká príhoda) je odporučené operovať zúženie karotídy väčšie než 50%. U tých pacientov, u ktorých je zúženie 50-70%, znižuje operácia riziko recidívy CMP o 4,6% v priebehu 5 rokov. Pri stupni zúženia 70-99% je riziko recidívy behom 5 rokov znížené o 16%. U pacientov, u ktorých bola stenóza karotídy nájdená náhodne (napríklad pri ultrazvukovom vyšetrení) je odporučené operovať pri zúžení nad 70%.

Operácia je výkon preventívny – má zabrániť vzniku novej CMP u pacientov asymptomatických a predísť ich opakovaniu u tých, ktorí už mozgový infarkt prekonali.

Okrem bežných predoperačných vyšetrení, ako pred každou operáciou, je potrebné dobre vyšetriť cievy, ktoré mozog zásobujú (ultrazvukové vyšetrenie, zobrazenie ciev pomocou CT angiografie, MR angiografie alebo digitálnej subtrakčnej angiografie – DSA).

Aké sú možnosti liečby?

Zlatým štandardom liečby stenózy karotídy ostáva chirurgické riešenie – endaterektómia (odstránenie platu zužujúceho cievu). Avšak zostáva veľké množstvo pacientov nevhodných pre túto liečbu a takisto množstvo rizík tejto liečby. Vysoko rizikoví pacienti pre chirurgickú endaterektómiu sú predovšetkým v pokročilom veku(nad 80 rokov), ďalej pacienti s nejakým ďalším sprievodným ochorením (komorbiditou), ako nestabilnou angínou pektoris, srdcovým zlýhaním, závažným pľúcnym ochorením a obličkovou nedostatočnosťou. Takisto niektoré anatomické okolnosti (lézia karotídy nad druhým krčným stavcom, restenóza(opakované zúženie) po už prevedenej endarterektómii, kontralaterálny uzáver karotídy) nedovoľujú alebo komplikujú eventuálny chirurgický výkon. Týchto vysoko rizikových pacientov môže byť 17% až 42 %, v závislosti na definícii kritérií pre týchto vysoko rizikových pacientov.

 

 

Ako alternatívna liečebná metóda pre túto skupinu pacientov sa stále viac do popredia dostáva endovaskulárna liečba (karotický stenting)– pri nej sa vpichom v stehennej oblasti zavedie do postihnutého miesta samoexpandibilný stent – trubička, ktorá miesto zúženia roztiahne. Ide o rýchly a málo invazívny výkon, ktorého výsledky sú porovnateľné s chirurgickým výkonom.