ZÁPAL ŽILY – TROMBOFLEBITÍDA

Zápal povrchovej žily s jej trombózou. Ide o pomerne časté a väčšinou skôr nepríjemné ako závažné ochorenie. Nepríjemné je hlavne svojou zdĺhavosťou, jeho prejavy pretrvávajú často mesiace. Takisto vzhľadom k možnosti prechodu do flebotrombózy je treba tomuto ochoreniu venovať pozornosť.

 

Prejavy a príčiny

Náhle vzniknutý začervenalý, tuhý a bolestivý pruh najčastejšie na končatine v priebehu povrchovej žily. Často ide o kŕčovú žilu, niekedy toto ochorenie vzniká po aplikácií injekcie do žily alebo po úraze, napríklad tupým úderom. Začervenanie býva niekedy sprevádzané celkovou teplotou. Po pár dňoch väčšinou začervenanie zbledne a bolestivosť sa zmierni, ale tuhý pruh pretrváva dlhšiu dobu, aj niekoľko mesiacov. Môže sa rôzne šíriť v rámci končatiny, napríklad v jednom mieste už odznieva a v ďalšom sa na novo objaví. Zvláštnu pozornosť si zaslúži, pokiaľ postihnutá končatina opuchne, alebo rozbolí mimo oblasť postihnutej žily, veľmi pravdepodobne ide o prestup zrazeniny do hlbokého žilového systému a tým o závažné ochorenie s rizikom pľúcnej embólie. V tomto prípade je treba čo najskôr navštíviť špecializovanú cievnu ambulanciu.

Vyšetrenia

Nekomplikovaný zápal žíl nevyžaduje mimo klinického vyšetrenia skúseným lekárom žiadne ďalšie vyšetrenia. V prípadoch netypického priebehu alebo lokalizácie, výrazného šírenia alebo častého opakovania zápalu, ako i pri opuchu a celkovej bolestivosti postihnutej končatiny je treba doplniť čo najskôr ultrazvukové cievne vyšetrenie žilového systému, prípadne ďalšie vyšetrenie k vylúčeniu komplikácie alebo inej závažné choroby.

Liečba

Pri nekomplikovanom žilovom zápale je základom liečba zdravotnými pančuchami alebo bandážou a lokálne aplikáciou takzvaných heparinoidov (masti ako Heparoid, Lioton, Hirudoid, Viatromb). Vhodné je liečbu doplniť ovenotoniká, lieky posilňujúce žilovú stenu a zlepšujúce žilový návrat. V prípade teplôt je vhodné preliečenie antibiotikami. Mimo sťahovania končatiny bandážou alebo pančuchami, a to v akútnej fáze trvalo a neskôr počas dňa, nie sú potrebné žiadne vážne obmedzenia. Pohybový režim je vhodný primeraný, bez preťažovania, ale taktiež bez trvalého kľudu na lôžku. Možno odporučiť vyvýšenú polohu končatiny pri odpočinku, ďalej dostatočný prísun tekutín a sprchovanie postihnutého miesta chladnou vodou.

V prípade zhoršenia, šírenia a hlavne pri prestupe do hlbokých žíl, je potrebné po diagnostike príčiny intenzívnejšie liečenie (viď FLEBOTROMBÓZA)