ŽILOVÁ TROMBÓZA

ŽILOVÁ TROMBÓZA (flebotrombóza, zrazenina v žile)

 

Žilová trombóza sa prejavuje náhlym vznikom bolestivého opuchu postihnutej končatiny – najčastejšie nohy, bolesťou pri došľape a zvesení končatiny. Častými sprievodnými príznakmi sú zvýšená teplota, pocit tlaku alebo pnutia v končatine a jej bolestivosť pri pohmate.

 

Podstatou vzniku trombotického stavu je porušenie rovnováhy medzi tvorbou a likvidáciou drobných krvných zrazenín (trombov). Najčastejšie vzniká v žilách dolných končatín (vzácne aj inde), kedy nastane ako dôsledok spomaleného prúdenia krvi (pri žilovej nedostatočnosti – varixoch, pri dlhodobom upútaní na lôžko alebo pri niektorých celkových ochoreniach s poruchou zrážanlivosti krvi- niektoré nádory) vznik zrazeniny (flebotrombóza).

Ak trombus zostane na mieste svojho vzniku, zapríčiňuje uzáver žily, ale môže sa aj sám rozpustiť. Ak sa však odtrhne od steny cievy, v priebehu niekoľkých sekúnd prejde do pravej časti srdca a je “vystrelený” do tepnového riečiska v pľúcach, kde podľa svojej veľkosti uviazne (pľúcna embólia). Toto zapríčiní akútny nedostatok dychu, vykašliavanie krvi, zlyhanie srdca alebo dokonca aj okamžitú smrť.Tromboembolická príhoda môže vzniknúť aj pri trombe v ľavej predsieni srdca, pri nepravidelnej pulzovej frekvencii (fibrilácia predsiene), kedy sa trombus dostáva do tepien kdekoľvek v tele, do končatín, do oka alebo do mozgu. Prejavom tohto stavu môže byť náhla strata zraku na jedno oko, mozgová príhoda alebo akútny tepnový uzáver na končatine, ktorý sa prejaví bledosťou tkaniva, vymiznutím pulzu a bolesťou.

Vzhľadom k tomu, že ide o závažné, život ohrozujúce ochorenie, je dobré si zapamätať pravidlo, že človek s náhle vzniknutým, bolestivým opuchom nohy musí byť čo najskôr vyšetrený lekárom, optimálne na špecializovanej, cievnej (angiologickej) ambulancii.

Diagnostika

Diagnostika trombózy žíl spočíva v prevedení klinického vyšetrenia, na ktoré nadväzuje duplexná ultrasonografia(ultrazvuk žíl) končatín. Ďalšími využiteľnými metódami sú dopplerovské vyšetrenie a izotopová flebografia, tieto metódy sú však iba orientačné. Ďalším možným doplňujúcim vyšetrením sú laboratórne odbery, kde sledujeme vzostup zápalových markerov a hlavne tzv. D-diméry, ktoré sú ukazovateľom procesu zrážania krvi a rozkladu zrazeniny.

Liečba

Liečba žilovej trombózy sa líši podľa lokalizácie zrazeniny v žilovom systéme a spočíva v aplikácii látok, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi, v úvode najčastejšie v injekčnej aplikácii heparínu a potom nastavení takzvanej antikoagulačnej liečby na základe kontrol zrážanlivosti krvi. Neoddeliteľnou súčasťou liečby sú režimové opatrenia – kompresívna liečba pančuchami alebo bandážami, elevácia (zvýšená poloha) nôh, dostatočný prísun tekutín, chladné sprchy a podávanie venotoník (liekov zlepšujúcich žilový návrat).

Bližšie na www.tromboza.com a www.cievy.sk