OCHORENIA ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

Ochorenia štítnej žľazy patria po cukrovke medzi najčastejšie endokrínne choroby.
Častejšie postihuje ženy, môže sa vyskytnúť u osôb, u ktorých sa ochorenie štítnej žľazy nachádza v rodine, ktorí boli v minulosti sledovaní alebo liečení pre ochorenie štítnej žľazy. V rámci diagnostiky sa zisťujú autoimúnne ochorenia (ako napr. cukrovka 1. typu, vitiligo, celiakia, ochorenie spojiva atd.), po ožarovaní hlavy, krku alebo hrudníka v minulosti, krčnej operácii, traume, oblasti s vyšším výskytom ochorenia štítnej žľazy.