FAKTY O ŠTÍTNEJ ŽĽAZE

Štítna žľaza je malý orgán motýlikovitého tvaru, ktorý sa nachádza v oblasti krku, blízko hrtanu. Pozostáva z dvoch lalokov a spojovacieho mostíka (isthmus). Jednotlivé laloky priliehajú na priedušnicu.

 

 

Rozmery normálnych lalokov dosahujú veľkosť cca 15x20x40mm. Celkový objem štítnej žľazy je normálny u žien do 16ml, u mužov do 20ml. Váha tohto orgánu je približne 20-25g.

Štítna žľaza produkuje do krvného obehu hormóny, ktorých úlohou je ovplyvňovanie a riadenie mnohých procesov látkovej výmeny v tele človeka. Tieto hormóny sú odborne označované T3 (trijódtyronín) a T4 (tetrajódtyronín, resp.tyroxín). Úlohou štítnej žľazy je dostatočná tvorba a uvoľňovanie týchto hormónov pre potreby organizmu. Reguláciu činnosti štítnej žľazy zabezpečuje riadiaci hormón produkovaný z hypofýzy (podmozgového prívesku) – TSH (tyreotropný hormón). V prípade nedostatku, alebo nadbytku hormónov štítnej žľazy dochádza k poruche mnohých metabolických pochodov, čo má za následok ovplyvnenie celkového stavu pacienta.

Ochorenia štítnej žľazy možno rozdeliť do 3 skupín:

  • Poruchy funkcie
  • Poruchy veľkosti
  • Zápaly

 

Do prvej kategórie patrí znížená činnosť štítnej žľazy (hypotyreóza) a zvýšená činnosť štítnej žľazy (hypertyreóza).

druhej kategórii nájdeme prosté zväčšenie objemu štítnej žľazy (difúzna struma), uzlové zmeny v zväčšenej štítnej žľaze (jednouzlová a viacuzlová struma).

Do tretej kategórie sú zaradené bolestivé zápaly štítnej žľazy (akútny a subakútny zápal) a autoimunitný zápal (chronický zápal) – tieto často súvisia jednak s poruchou funkcie (najčastejšie hypotyreóza) a jednak so zmenou veľkosti (struma, atrofia štítnej žľazy).

Vyšetrovacie metódy

Pri podozrení na ochorenie štítnej žľazy lekár vykonáva analýzu Vašej krvi – stanovuje v nej hormóny štítnej žľazy (T3, T4, TSH) a prípadne viaceré protilátky proti štítnej žľaze (ATPO, ATG, TRAK).Vyšetrením krvi sa zistí, či je u pacienta dostatočné zásobenie hormónmi štítnej žľazy, prípadne isch nedostatok, resp. nadbytok.
Vyšetrenie krvi zistí funkčnú poruchu štítnej žľazy, nie však morfologické zmeny. Na tento účel slúži najmäultrazvukové (sonografické) vyšetrenie – dokáže lekárovi poskytnúť presný obraz o veľkosti a polohe štítnej žľazy, jej štruktúre a zmenách v nej (uzly, cysty, zápalové zmeny). Sonografia je základným a nevyhnutným vyšetrením v rukách skúseného endokrinológa.

 

 

Scintigrafické vyšetrenie ( v minulosti hojne používané v diagnostike ochorení štítnej žľazy) sa v súčasnosti takmer nepoužíva.
Ak sa sonograficky zistí uzol nad 1cm, je vhodné vyšetrenie cytologické (odber niekoľkých buniek pomocoupunkcie tenkou ihlou). Injekciou sa pichne do uzla a odoberie sa minimálne množstvo tkaniva k analýze. Získané bunky sú podrobené mikroskopickému vyšetreniu k zisteniu možných bunkových zmien.

 

ZDROJ: Malý radca pre pacientov s ochoreniami štítnej žľazy (Prof.MUDr.Ivica Lazúrová,CSc., Prof.MUDr.Juraj Payer,CSc., MUDr.Peter Vaňuga,PhD., MERCK Pharma, k.s.)