ZÁSADY LIEČBY HORMÓNMI ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

Pravidelné užívanie liekov

 

Ako bolo povedané v kapitole o zníženej funkcii štítnej žľazy, liečba hypotyreózy je doživotná. Treba si uvedomiť, že tabletka nie je liekom na vyliečenie štítnej žľazy, ale je vlastne náhradou jej nedostatočnej funkcie. Jedna vynechaná tabletka nespôsobí okamžite žiadne problémy. V prípade, že sa liečba neužíva dlhšie, nedostatok hormónov sa opätovne prejaví svojimi príznakmi (únava, malátnosť, priberanie na váhe, zimomravosť…), preto je nevyhnutné užívať predpísanú liečbu podľa inštrukcií lekára pravidelne a dôsledne.

Pri blokačnej liečbe nodóznej alebo difúznej strumy sa efekt tejto liečby prejaví až po dlhšom časovom odstupe (najskôr po 6 mesiacoch), preto aj sonongrafická kontrola má zmysel až po dlhšom čase a pri pokračujúcej liečbe.

Mladý organizmus sa vyvíja nielen fyzicky, ale aj po psychickej stránke. Je dokázaný negatívny efekt nedostatku hormónov štítnej žľazy na duševný i telesný vývoj mladistvých. Preto u detí je pravidelné a dôsledné užívanie liečby o to potrebnejšie.

Tehotenstvo

Počas tehotenstva musí liečba ochorenia štítnej žľazy pokračovať bez prerušenia. Lieky nikdy nevysadzujeme bez konzultácie so špecialistom – endokrinológom. V prípade hypotyreózy musí byť užívanie tabletiek o to dôslednejšie. U týchto pacientok sa odporúča kontrolné vyšetrenie hormónov štítnej žľazy čo najskôr po zistení tehotenstva, aby bola počas tehotenstva užívaná optimálna dávka hormónu pre matku aj plod (u plodu sa vlastná štítna žľaza tvorí až v 12.týždni tehotenstva, preto je vývoj plodu prvé 3 mesiace úplne závislý na prísune hormónov štítnej žľazy od matky). Hormonálne tabletky nemajú žiadny negatívny vplyv na nenarodené dieťa, naopak slúžia k zdravému vývoju plodu a uchovanie zdravia matky.

Puberta

Počas puberty sa u niektorých mladých jedincov vytvorí difúzna struma – tzv. juvenílna struma. Táto by mama byť liečená nižšími dávkami hormónu štítnej žľazy na dosiahnutie normalizácie objemu.

Dovolenka

Pacienti užívajúci hormóny štítnej žľazy nie sú obmedzovaní vo výbere miesta dovolenky. V prípade vyšších dávok hormónov sa po porade so špecialistom – endokrinológom, môže dávka tejto liečby prechodne znížiť o malé množstvo v prípade, že pacient bude dlhšiu dobu v extrémne teplých oblastiach (napr. dovolenka v Stredomorí počas leta). Pri extrémne teplom počasí je totiž spotreba energie nižšia, teda je nižšia aj spotreba hormónu štítnej žľazy. Relatívny nadbytok hormónov sa prejaví zvýšeným potením, búšením srdca, chvením rúk. V tomto prípade je potrebné dávku liekov znížiť. Pacientom s hypertyreózou sa pobyt v teplých oblastiach neodporúča, taktiež nie je vhodné opaľovanie sa.

Vedľajšie účinky liečby

Pri optimálne nastavenej dávke liečby hormónmi štítnej žľazy sú vedľajšie účinky vzácnym javom. Dávky hormónov štítnej žľazy sa všeobecne na začiatku liečby zvyšujú pomaly. &ak dôjde (v zriedkavých prípadoch) k ľahkým prejavom netolerancie (napr. nervozita, búšenie srdca alebo ľahké hnačky), vo väčšine prípadov stačí prechodne znížiť dávku (7-10 dní) a ťažkosti ustúpia. Potom možno opätovne skúsiť zvyšovanie dávky až do dosiahnutia optimálnej dávky určenej lekárom. U niektorých pacientov sa zvýši chuť do jedla, nie je však sprevádzaná priberaním. Naopak, priberanie je prejavom nedostatočne vysokej dávky tejto liečby.

ZDROJ: Malý radca pre pacientov s ochoreniami štítnej žľazy (Prof.MUDr.Ivica Lazúrová,CSc., Prof.MUDr.Juraj Payer,CSc., MUDr.Peter Vaňuga,PhD., MERCK Pharma, k.s.)