ZVÝŠENÁ ČINNOSŤ ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

HYPERTYREÓZA

 

Zvýšená činnosť štítnej žľazy znamená nadbytok hormónov štítnej žľazy v tele človeka. Vtedy štítna žľaza produkuje podstatne viac hormónov než organizmus potrebuje.

Ťažkosti pri zvýšenej činnosti

Základnými príznakmi sú zvýšená nervozita a nepokoj, zvýšená pohyblivosť. Napriek tomu je pacient unavený, má zníženú toleranciu záťaže, cíti sa prepracovaný a nevýkonný. Telesne dochádza k znižovaniu hmotnosti napriek výraznej chuti do jedla. Človek sa zvýšene potí, koža je teplá a vlhká. V mnohých prípadoch je častejšia a redšia stolica. Prítomná je netolerancia tepla, poruchy spánku. Ďalším sprievodným znakom môže byť aj jemný tras rúk. V prípade najčastejšej formy hypotyreózy (Basedowova choroba) býva typickým sprievodným javom nápadné vystupovanie očí (tzv.exoftalmus), ktoré často privedie pacienta k očnému lekárovi skôr než k endokrinológovi. V takomto prípade je nutné rýchle riešenie daného ochorenia – hypertyreózy, nakoľko sa očný príznak môže zhoršovať až do nezvratných zmien, ktoré môžu končiť dvojitým videním až slepotou.

Lekár na základe niektorých týchto príznakov môže vysloviť podozrenie na hypertyreózu. Diagnózu potvrdí stanovením hormónov štítnej žľazy a TSH (zistia sa vysoké hladiny tyreoxínu a trijódtyronínu, zároveň je potlačený riadiaci hormón hypofýzy-TSH). Aj tu je dôležitou súčasťou sonografické vyšetrenie krku.

Príčiny zvýšenej činnosti

Ako pri hypotyreóze, aj u hypertyreózy je najčastejším a hlavným zodpovedným činiteľom obranný (imunitný) systém človeka, ktorý činnosťou protilátok núti štítnu žľazu k jej zvýšenej činnosti. Táto produkuje a distribuuje do tela zvýšené množstvo hormónov štítnej žľazy, následkom čoho dochádza k zvýšeniu metabolických pochodov a prebytku energie. Ochorenie odborne nazývame tyreotoxikóza, resp. Basedowská hypertyreóza. Ako bolo spomínané, pri tejto forme hypertyreózy je sprievodným javom vytláčanie očných buliev, čo súvisí s tvorbou špecifických protilátok.

Inou príčinou hypertyreózy (najmä u starších pacientov) je zvýšená tvorba hormónov štítnej žľazy pri uzlovej strume. Tieto uzly sú oblasťami v štítnej žľaze, ktoré majú podobný typ buniek a vo zvýšenej miere produkujú hormóny – neakceptujú riadiaci hormón TSH (sú autonómne). Okrem uzlov, ktoré zvýšene produkujú hormóny štítnej žľazy, ostatné oblasti štítnej žľazy pracujú normálne, resp. kompenzačne produkujú menej hormónov.

Liečba zvýšenej činnosti

Možností liečby zvýšenej činnosti štítnej žľazy je viacero.

Prvou alternatívou je užívanie tabletiek, ktoré dokážu znižovať tvorbu hormónov v štítnej žľaze. Najskôr sa užívajú vysoké dávky týchto liekov, neskôr môže postupne dávka klesnúť. Liečba trvá mesiace až roky. Pri autoimunitných adenómoch je často táto liečba menej účinná. Ak nie je možné po 2 rokoch liečbu ukončiť, alebo opätovne vzplanie aktivita hypertyreózy, prípadne, ak sa rozvíja očný príznak (exoftalmus, dvojité videnie…), je nutné definitívne riešenie – operácia.

Druhou alternatívou je operačné riešenie – strumektómia (tyreoidektómia). V súčasnosti sa odstraňuje operačne celá štítna žľaza, aby sa zabránilo opätovnému nárastu a vzplanutiu aktivity hypertyreózy. Úplné odstránenie štítnej žľazy môže výrazne zlepšiť perspektívu sprievodného očného príznaku – exoftalmu. Po operácii štítnej žľazy u každého pacienta dochádza k hypotyreóze, preto je pacient nastavený na doživotnú náhradnú liečbu hormónom štítnej žľazy.

Treťou možnosťou je liečba rádioaktívnym jódom – túto alternatívu lekár indikuje len zriedkavo, najmä ak nie je operačné riešenie možné pre zvýšené riziko. Účinok tejto liečby nastupuje pozvoľna, často musí byť podanie rádioaktívneho jódu opakované s odstupom času – definitívny účinok sa prejaví po mesiacoch až rokoch. V konečnom dôsledku sa objaví hypotyreóza, preto je aj tu nevyhnutné dlhodobé sledovanie a nastavenie na náhradnú liečbu hormónom štítnej žľazy. Podávanie rádioaktívneho jódu je možné len na špecializovanom pracovisku nukleárnej medicíny.

ZDROJ: Malý radca pre pacientov s ochoreniami štítnej žľazy (Prof.MUDr.Ivica Lazúrová,CSc., Prof.MUDr.Juraj Payer,CSc., MUDr.Peter Vaňuga,PhD., MERCK Pharma, k.s.)