CRP vyšetrenie

CRP alebo C-rekatívny protein je bielkovina normálne sa nachchádzajúca v krvi, ktorej funkcia nie je úplne jasná. Medicínske využitie prítomnosti tejto bielkoviny v krvi je hlavne na diagnostiku a hodnotenie stavu zápalu v tele.

 

História CRP
CRP bol objavený už v roku 1930, ale až v 90. rokoch minulého storočia sa začal vyšetrovať jednak v súvislosti so zápalom, ale aj v súvislosti s ochoreniami srdcovo-cievnymi.

 

Čo je CRP
C-rekatívny protein je bielkovina úzko spätá so zápalom. Hovorí sa jej aj bielkovina akútnej fázy zápalu.

 

 

Pri bakteriálnych zápaloch sa jej hodnoty zvyšujú už o 6 hodín po vstupe infekcie do organizmu. CRP je signálom, že niečo sa v organizme deje. Je to zložka vrodenej imunitnej odpovede.

Vyšetrovanie CRP sa používa nielen pri diagnostike akútneho zápalu ale aj na sledovanie účinku antibiotickej liečby.

 

Kedy robíme odber CRP
– Ak chceme odlíšiť vírusovú infekciu od bakteriálnej.
– Ak má dieťa zápal a chceme zistiť jeh závažnosť. Čím vyššie CRP, tým je zápal závažnejší.
– Ak chceme zsitiť účinnosť liečby robíme opakovaný odber počas liečby alebo po liečbe.

 

Normálne hodnoty CRP

Normálne hodnoty sú do 10mg/l u dospelých, u detí je hranica do 5mg/l.

 

Ako sa vyšetruje CRP

Odber z prsta. Prednosti tejto metódy sú, že je rovnako presná ako vyšetrenie zo žilovej krvi, je to menej stresujúci spôsob pre dieťa a výsledok je možné získať za niekoľko minút.

 

O čom svedčia zvýšené hodnoty CRP

– Zvýšené hodoty CRP u detí svedčia o zápalovom procese v organizme.
– Zo všetkých mikróbov najviac zvyšujú CRP baktérie, menej mykobaktérie a plesne.
– Pri vírusových ochoreniach môže byť CRP zvýšené len mierne.
– V začiatku zápalu odráža zápal CRP lepšie ako počet bielych krviniek a sedimentácia krvi, ktoré pri zápale stúpajú až neskôr.
– Pretrvávajúce zvýšené hodnoty CRP môžu svedčiť pre autoimúnne ochorenie, napr. vaskulitída -zápal ciev, systémový lupus, zápal kĺbov, Crohnovu chorobu. Vysoké CRP je pri srdcovom infarkte.