Očkovanie dospelých

Povinné a odporúčané očkovanie dospelých

V rámci povinného očkovania sa podľa slovenského očkovacieho kalendára realizuje preočkovanie proti tetanu a záškrtu vakcínou so zníženým počtom antigénov. Po skončení očkovania detí sa začína s preočkovaním vo veku 30 rokov a potom sa pokračuje s preočkovaním každých 15 rokov. Očkovanie realizuje všeobecný lekár pre dospelých.

 

Ktoré očkovania sú najčastejšie odporúčané u dospelých?

Preočkovanie proti čiernemu kašľu (pertussis) – v rámci povinného preočkovania proti tetanu, záškrtu je možné preočkovanie súčasne aj proti čiernemu kašľu, a to kombinovanou vakcínou dTap. Okrem vlastnej ochrany sa očkovaním znižuje pravdepodobnosť prenosu baktérií čierneho kašľa na malé deti v rodine. Viaceré krajiny majú túto stratégiu sekundárnej ochrany malých detí vo svojich očkovacích programoch, v ostatnom období sa odporúča očkovať dTap aj napríklad tehotné ženy v 3. trimestri tehotenstva alebo tesne po pôrode pred prepustením z nemocnice.

Očkovanie proti sezónnej chrípke – v rámci európskych krajín máme jednu z najnižších zaočkovaností proti chrípke, pričom sa zabúda na to, že chrípka je vážne ochorenie, ktoré sa prejavuje mnohými včasnými a neskorými komplikáciami. Význam má očkovať tehotné ženy na ochranu samotnej ženy, ale aj plodu, resp. dieťaťa v prvých mesiacoch života (prenesenie ochranných protilátok).

Očkovanie proti pneumokokovým inváznym infekciám – je odporúčané aj dospelým osobám, predovšetkým osobám s chronickými ochoreniami a poruchami imunity.

Očkovanie proti meningokokovým infekciám – je odporúčané pre ťažký a rýchly priebeh, ktorý ohrozuje na živote nielen malé deti, ale aj mladých dospelých a starších ľudí.

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde – je odporúčané najmä v endemických oblastiach Slovenska, kde je vysoký výskyt nakazených kliešťov alebo pri častej konzumácii surového kozieho alebo ovčieho mlieka a mliečnych produktov.

Očkovanie proti HPV – očkovanie proti ľudským papilomavírusom, ktoré spôsobujú rakovinu krčka maternice, a proti genitálnym bradaviciam podľa typu vakcíny je možné realizovať dvoj- alebo štvorzložkovou vakcínou nielen u mladých dievčat, ale aj u žien do veku podľa typu vakcíny, ako aj u mladých mužov do veku 26 rokov štvorzložkovou vakcínou.

Očkovanie proti herpes zoster – očkovanie proti pásovému oparu a postherpetickej neuralgii (chronická neuropatická bolesť) je odporúčané pre osoby vo veku 50 rokov a viac. Podáva sa živá vakcína v jednej dávke.