SKLEROTERAPIE Tel.č.0948 948 173

04.10.2016 06:55

Na našom pracovisku vykonávame v termíne od októbra 2016 do marca 2017 skleroterapie žíl u nami vyšetrených pacientov s chronickou žilovou chorobou v štádiách C2-C6/CEAP. Objednávky na tel.č. 0948 948 173.

Liečbu mikrovarixov (metličiek) z kozmetických indikácií, nerealizujeme. Odporúčame kontaktovať pracoviská chirurgickej alebo plastickej chirurgickej ambulancie.