Objednávanie ONLINE

Vážení pacienti,

z dôvodu pracovnej vyťaženosti zdravotných sestier (odbery, aplikácie injekcií, infúzií, merania, ošetrovania rán ...), Vás prosíme o toleranciu pri obmedzenom objednávaní k vyšetreniam (telefonicky a osobne) denne medzi 8:00 hod. a 14 hod., mimo akútnych stavov (je potrebný výmenný lístok od odosielajúceho lekára s patričným zvýraznením, že ide o naliehavý stav - AKÚTNE, IHNEĎ, STATIM, CITO...).

Telefonické objednania k vyšetreniam (angiologické - 0948 948 171, interné a endokrinologické - 0948 948 172, lymfodrenáže, skleroterapie a funkčné merania - 0948 948 173) je sprístupnené denne medzi 14:00-15:30 hod.

Ide prevažne o prvé vyšetrenia na našich ambulanciách, nakoľko termín kontrolného vyšetrenia dostáva pacient po každom predchádzajúcom lekárskom vyšetrení cestou ONLINE evidovania zdravotnou sestrou u nás.

Veríme, že uvedené skutočnosti Vám pomôžu v rýchlom, priamom a časovo šetrnom režíme zrealizovať Vaše požiadavky a nám efektívne využiť NÁŠ ČAS pre VAŠE ZDRAVIE!

Tešíme sa na Vás

kolektív lekárov a sestier

JAMIPA, s.r.o. a NOMIMED, s.r.o.

Dom Zdravia Juh Vranov n/T.